Verhoging van het subsidieplafond 2023 voor ‘Aanpak kernwinkelgebied binnenstad Gorinchem’

Gepubliceerd op 25 juli 2023 om 10:13

Het college van burgemeester en wethouders van Gorinchem maakt bekend dat zij op grond van de Algemene wet bestuursrecht heeft vastgesteld: een verhoging van het subsidieplafond met € 200.000,- voor het project ‘Aanpak kernwinkelgebied binnenstad Gorinchem’.

Doel van de subsidie

Het doel van het subsidiëren van het project ‘Aanpak kernwinkelgebied binnenstad Gorinchem’ is het behouden van een aantrekkelijke en economisch vitale binnenstad. Dit vraagt onder meer om het terugdringen van het aantal vierkante meters winkelvloeroppervlak en het compacter maken van het winkelgebied. Om de ontwikkeling van een compact en een levendig centrum te stimuleren, is er beweging noodzakelijk. Verplaatsing van detailhandel van buiten naar binnen het kernwinkelgebied en transformatie van winkelpanden gelegen buiten het kernwinkelgebied naar andere functies. Om deze beweging mogelijk te maken zijn er 4 soorten gemeentelijke stimuleringssubsidies beschikbaar: verhuissubsidie, gevelsubsidie, planontwikkelingssubsidie en transformatiesubsidie.

Subsidieplafond 2023

Het college heeft voor 2023 vastgesteld: een verhoging van het subsidieplafond met € 200.000,- voor het project ‘Aanpak kernwinkelgebied binnenstad Gorinchem‘. U kunt uiterlijk op 31 december 2024 een subsidie aanvragen. Voor meer informatie en het aanvragen van subsidies verwijzen we naar www.gorinchem.nl/subsidies/stimuleringssubsidie-winkelgebied.


«   »