Directeur Hans van den Brule vertrekt bij Waardlanden

Gepubliceerd op 1 november 2023 om 10:59

Waardlanden heeft de invoering van het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid bijna afgerond. Daarmee breekt er een nieuwe fase aan voor de organisatie. Waardlanden gaat van een ontwikkelfase naar een beheersfase. Die nieuwe fase vraagt om andere accenten in de aansturing. De huidige directeur Hans van den Brule neemt daarom binnenkort afscheid, het bestuur gaat op zoek naar een nieuwe directeur.

De afgelopen vier jaar zijn onder leiding van directeur Hans van den Brule grote stappen gezet om het afval- en grondstoffenbeleid van de gemeenten te verbeteren en te verduurzamen. Dit beleid hebben de vier
gemeenten samen met Waardlanden zorgvuldig opgesteld en voorbereid en wordt gefaseerd ingevoerd. De laatste stap is de invoering van het recycletarief per 1 januari 2024 in de gemeenten Gorinchem, HardinxveldGiessendam en Molenlanden.

Nieuwe fase

Met deze laatste stap gaat Waardlanden als organisatie een nieuwe fase in, van een intensieve ontwikkelfase naar een beheersfase. In deze nieuwe fase is het belangrijk dat basisprocessen in de bedrijfsvoering en financiën op orde worden gebracht. Ook wil het bestuur goede monitoring van (financiële) effecten van het beleid en borging van successen. Voor deze nieuwe fase is een ander type leiderschap nodig. Voor Hans van den Brule een logisch moment om het stokje over te geven. Daarom heeft hij samen met het bestuur besloten afscheid te nemen en gaat het bestuur op zoek naar een (interim) directeur.

Voorzitter Arjan Meerkerk: ‘Ook namens de andere bestuursleden van Waardlanden wil ik Hans van den Brule bedanken voor wat hij de afgelopen vier jaar heeft bereikt en wens hem alle goeds voor de toekomst.’ De komende periode gebruikt Hans van den Brule voor een goede afronding en overdracht. Adjunct-directeur van Waardlanden Ans Smits neemt waar met ondersteuning van de overige leden van het managementteam tot de interim-directeur is aangetreden.