De zorg van morgen: laat je stem horen als lid cliëntenraad!

Gepubliceerd op 4 november 2022 om 12:06

Ook in onze regio kampen ontmoetten we een vraag naar zorg én met een tekort aan zorgpersoneel. Praat je graag mee over de zorg van de toekomst? Vind je het interessant om als inwoner van deze regio te horen welke stappen een zorgorganisatie zet om met deze transacties om te gaan? 

Rivas Wijkverpleging jaarlijks aan 7.000 mensen in onze regio zorg aan huis en zoekt nieuwe leden voor de cliëntenraad. Dat is hét inspraakorgaan dat vanuit jouw belang als inwoner van onze regio en als (potentiële) cliënt zijn stem laat horen.

Koen Schilders en Ina Vogel zijn lid van de cliëntenraad van Rivas Wijkverpleging. Allebei vanuit verschillende achtergronden en een verschillend perspectief. Maar met één doel: de stem van de cliënt laten horen. Hoe en waarom zij dat doen, leggen zij graag uit.

Op de hoogte blijven

Koen genieten van pensioen na een loopbaan in het bedrijfsleven. Hij legt uit hij deze rol op zich neemt: 'Ik ben graag betrokken bij de ontwikkelingen in de zorg. Na een leven lang werken in de zorgsector heb ik veel expertise verworven die ik nu graag belangeloos inzet. De cliëntenraad is een uitstekende plaats om mijn ervaring in te zetten en te blijven ik op de hoogte de actuele ontwikkelingen binnen de zorg. Een die mij veel plezier en voldoening levert.'

Behoud en verbetering van de kwaliteit van zorg

Ik kan in deze rol - vanaf de zijlijn- de belangen van de cliënten worden behartigd door mij te verdiepen in water er speelt in de zorg en in de samenleving', vervolgt hij. 'Ik zet in de cliëntenraad onderwerpen op de agenda die van belang zijn voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit van zorg. Ook vind ik het een uitdaging om de (beleids)stukken te lezen vanuit dát perspectief en advies te geven. Steeds met de vraag: wat is de waarde voor de cliënt? aanbieden deze ontwikkeling afname, behoud van verbetering van kwaliteit?' 

(meer tekst onder foto)

Leden van de cliëntenraad wijkverpleging in overleg

Meedenken over ontwikkelingen

Sinds een jaar is Ina Vogel lid van de cliëntenraad. Na 32 jaar inzet te zijn bij Rivas biedt haar pensioen de tijd en ruimte om zich als vrijwilliger in te zetten. Ze kijkt nu vanuit cliëntperspectief naar de zorg. 'Uiteindelijk ben ik zelf óók een viering cliënten', aldus Ina. Een ontwikkeling waar ze vanuit de cliëntenraad bij betrokken is, is het gebruik beeldbellen in de wijkverpleging. Deurcontact via een beeldscherm krijgt een begeleiding van een zorgverlener op een afgesproken cliënt. Ina legt uit: 'In dit voorbeeld van beeldzorg is de toegevoegde waarde voor cliënten dat het is, die op een afgesproken tijdstip belt. komen er minder verschillende mensen op wisselende tijden komen over de vloer. Ook van waarde is de zelfstandigheid die cliënten houden of terugkrijgen door deze vorm van ondersteuning. Ook tijdens een dagje of weekendje weg kan beeldzorg gewoon doorgaan. Cliënten geven aan die vrijheid voor hen is belangrijk. Als lid van de cliëntenraad denk ik mee over de verdere ontwikkeling van beeldzorg.'

Laat jij je stem horen?

De cliëntenraad heeft adviesrecht en bij wijzigingen ook instemmingsrecht. Koen: 'Dat bevat dat we ook een verschil kunnen maken door kritische vragen te stellen en suggesties te geven voor aanvullingen of beginnen. Ons team van de cliëntenraad van Rivas Wijkverpleging bestaat momenteel uit vijf personen met elk een aandachtsgebied. Samen bespreken we de ontwikkelingen en in elk overleg is er ook een moment met de directeur. Vanwege de veelheid aan onderwerpen zijn we op zoek naar nieuwe leden die ons team versterken. Wil je meer informatie over heb je interesse om lid te worden van de cliëntenraad? Neem dan contact met ons op.'

De cliëntenraad van Rivas wijkverpleging is bereikbaar via clientenraad@rivas.nl .


«   »