Dit vindt u van onze zorg

Gepubliceerd op 24 januari 2023 om 10:17

Elk jaar onderzoeken we via een enquête hoe patiënten de zorg in het Beatrixziekenhuis ervaren. Dat doen we om te onderzoeken of onze zorg aansluit bij wat mensen in onze regio nodig hebben. In dit artikel leest u de uitkomsten van dit onderzoek in 2022.

Zo zag het onderzoek er uit

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in april, mei en juni van 2022. Meer dan 7000 patiënten deelden hun ervaringen met ons. Daarvoor zijn we iedereen heel dankbaar. Voor de enquête gebruikten we vragenlijsten die de universitaire ziekenhuizen hebben ontwikkeld. De vragen gingen onder meer over uw ervaringen met onze patiëntenzorg, onderdelen van patiëntgerichte zorg, bijvoorbeeld over wat er in het ziekenhuis met u is besproken, de wachttijd voor een afspraak en of u kon meebeslissen over uw behandeling of onderzoek.

Dit doen we met de uitkomsten van het onderzoek

De uitkomsten van dit onderzoek gebruiken we om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren.

Uit dit onderzoek kwamen positieve punten en aandachtspunten naar voren

We zijn heel trots op de uitkomsten van het onderzoek. We zagen onder meer terug dat patiënten zich veilig voelen in ons ziekenhuis, dat ze vertrouwen hebben in de zorgmedewerkers en zich met respect behandeld voelen.
Maar er zijn ook nog dingen die beter kunnen. Bijvoorbeeld informatie geven over de wachttijden voor u terecht kunt voor een afspraak. En informatie over mogelijke bijwerkingen van een medicijn. Ontzettend belangrijk dat u dit met ons deelde, want dit is een belangrijke manier om onze zorg te verbeteren.

Wat vinden patiënten van onze zorg bij opname in het ziekenhuis?

 • Patiënten voelden zich veilig in het ziekenhuis (97,3% eens)
 • Patiënten werden met respect behandeld (95,9% eens)
 • Patiënten hadden vertrouwen in de verpleegkundige (94,9% eens) en de arts (94,1% eens)

Hier moeten we  nog aan werken:

 • De tijd op de wachtlijst voor een opname was geen probleem (64,8% eens)
 • Informatie werd gegeven over mogelijke bijwerkingen van een nieuw medicijn (74,9% eens)
 • Er is genoeg aan familie of naasten verteld, zodat zij thuis goed voor de patiënt kunnen zorgen (76,6% eens)

Wat vinden patiënten van de zorg op onze poliklinieken?

 • Patiënten hadden vertrouwen in de arts (96,4% eens)
 • Er was voldoende informatie bij vertrek (95,9% eens)
 • Artsen of andere zorgverleners spraken elkaar niet tegen (95,3% eens)

Hier moeten we nog aan werken:

 • Patiënten ontvingen informatie over de wachttijd op de polikliniek (8,2% eens)
 • Informatie werd gegeven over mogelijke bijwerkingen van een nieuw medicijn (77,1% eens)
 • De wachttijd op de polikliniek was korter dan een kwartier (37%) of de zorgverleners waren op tijd (42%)

Hier gaan we aan werken

Het komende jaar gaan wij daarom hard werken om de informatie over wachttijden en bijwerkingen van medicijnen te verbeteren. En volgend jaar toetsen we opnieuw wat u er dan van vindt.


«   »