Onderhandelingen Cao Ziekenhuizen vastgelopen, acties aangekondigd

Gepubliceerd op 22 februari 2023 om 09:48

De Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ) en de vakbonden lieten vandaag weten dat de onderhandelingen voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen zijn vastgelopen. De NVZ heeft namens de werkgevers het voorstel van de vakbonden afgewezen.

Het is nog niet bekend of het Beatrixziekenhuis actie gaat voeren

Vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, NU’91 en werknemersorganisatie FBZ hebben een landelijke ziekenhuisstaking aangekondigd. Half maart gaan ziekenhuizen één dag zondagsdiensten draaien. Alle acute zorg gaat dan nog wel door. Op dit moment is het nog niet bekend wanneer een landelijke actiedag plaatsvindt. En het is ook nog niet bekend of het Beatrixziekenhuis hieraan meedoet.

Wat betekent dit als u in maart een afspraak heeft in het ziekenhuis?

Op dit moment is het dus nog niet bekend of het Beatrixziekenhuis actie gaat voeren. Heeft u een afspraak in maart? Die blijft gewoon staan. Als bekend wordt of het Beatrixziekenhuis deelneemt aan de actiedag, dan publiceren wij dat op deze website. Heeft het gevolgen voor uw afspraak? Dan nemen we altijd contact met u op.


«   »