Oeverzwaluwen gered

Gepubliceerd op 21 juli 2023 om 09:42

Tussen de Woelse Waard en de Waal zijn nesten van oeverzwaluwen gesignaleerd, die dankzij een slimme interventie tijdens werkzaamheden in het gebied van een dreigend gevaar zijn gered.

Een tijdelijke dam was aangelegd als onderdeel van werkzaamheden, maar het bleek dat de dam, nadat het werk was voltooid, ervoor zou zorgen dat de nesten van de oeverzwaluwen in het water terechtkwamen. Deze vogelsoort bouwt haar nesten vaak in steile oevers langs waterlichamen, zoals rivieren en meren. Als gevolg van de dam zouden de broedende vogels en hun kuikens in gevaar komen.

Om te voorkomen dat de nesten in het water zouden belanden, werd er besloten om een tijdelijke pomp te plaatsen. Deze pomp zorgt ervoor dat het kwelwater wordt afgevoerd, waardoor het nestgebied droog blijf en de oeverzwaluwen in veiligheid kunnen blijven.

Zodra de oeverzwaluwen zijn uitgevlogen en hun broedseizoen voorbij is, kan de pomp worden verwijderd en de tijdelijke dam worden afgebroken. Op deze manier worden de werkzaamheden voltooid zonder nadelige gevolgen voor de natuurlijke habitat van deze prachtige vogels.


«   »