Waardlanden verplaatst invoering milieupassen in Vijfheerenlanden naar eind oktober 2023

Gepubliceerd op 20 juni 2023 om 11:43

De invoering van de milieupassen in gemeente Vijfheerenlanden is vertraagd. Dit komt door aanhoudende drukte rond de invoering van de milieupassen in Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem. Om ook inwoners van Molenlanden en Vijfheerenlanden zo goed mogelijk te helpen bij deze verandering rond de afvalinzameling heeft het bestuur van Waardlanden besloten de invoering van de milieupassen in Vijfheerenlanden te verplaatsen naar eind oktober/begin november 2023. De invoering van de milieupassen in Molenlanden is niet gewijzigd en staat begin september gepland. Waardlanden stuurt inwoners van gemeente Vijfheerenlanden deze week een brief met een uitleg en de aangepaste planning.

Iedereen moet wennen aan veranderingen

Hans van den Brule, directeur Waardlanden: ‘We vinden het belangrijk dat alles zorgvuldig gebeurt en we willen inwoners op een goede manier kunnen helpen. Zo kunnen we met elkaar werken aan een schone omgeving en afvalvrije toekomst. Natuurlijk waren we ons ervan bewust dat de invoering van het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid uitdagend zou zijn. Het kost tijd om aan veranderingen te wennen: voor inwoners, voor de gemeenten en ook voor ons. Daarom hebben we ervoor gekozen de veranderingen gefaseerd per gemeente door te voeren. In april hebben we volgens plan eerst in Hardinxveld-Giessendam de milieupassen verspreid en de verzamelcontainers afgesloten. Daarna hebben we dit in mei op dezelfde manier in Gorinchem gedaan.
Vooral de invoering van de milieupassen in Gorinchem vraagt meer zorg en aandacht dan we vooraf hadden
verwacht.’

Meer tijd en aandacht

Het klantcontactcentrum van Waardlanden, dat inmiddels in capaciteit is verdubbeld, krijgt veel vragen van inwoners. Zo hebben inwoners uit Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem bijvoorbeeld vragen over een niet
ontvangen milieupas. Voordat een nieuwe pas verstrekt kan worden, moet eerst zorgvuldig de oorzaak onderzocht worden. Verder vragen veel inwoners opnieuw containers aan die eerder ingeleverd zijn. Deze
inwoners zijn nu begonnen met hun afval te scheiden. Verder melden veel bedrijven zich voor een bedrijfspas.
Het blijkt dat sommige bedrijven de verzamelcontainers, die bedoeld zijn voor huishoudelijk afval, hebben misbruikt voor bedrijfsafval. En natuurlijk krijgen Waardlanden en de gemeenten veel vragen over het afval- en
grondstoffenbeleid. Veel inwoners bezoeken ook zelf de website: waardlanden.nl/samenafvalvrij. Hier staat veel extra informatie en er zijn antwoorden op veelgestelde vragen te vinden.

Van den Brule: ‘We bedanken iedereen voor het begrip en geduld tijdens deze uitdagende periode van verandering. Onze teams doen hun best om alles in goede banen te leiden en inwoners te helpen. Ook spreken onze toezichthouders inwoners aan op hun gedrag als ze afval naast de container zetten of ergens anders dumpen, omdat vervuiling van de openbare ruimte niet goed is voor de veiligheid en volksgezondheid in de
buurt. Als een gesprek en waarschuwing niet voldoende zijn, zullen onze toezichthouders ook boetes uitdelen.’

Met milieupas naar de milieustraat

In december2023 hebben alle inwoners de milieupas nodig voor toegang tot de milieustraten van Waardlanden. Hiervoor ontvangen inwoners van het buitengebied in de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden later dit jaar ook een milieupas per huishouden. Voor restafval hebben deze inwoners een container met chip bij de woning. Zij hebben met de milieupas geen toegang tot de
verzamelcontainers voor restafval in de bebouwde kom.


Meer informatie en tips

Door afval beter te scheiden en thuis zo veel mogelijk te verminderen, kunnen we afval als grondstof verwerken en werken aan een schonere omgeving en een afvalvrije toekomst. Het uiteindelijke doel is om de
hoeveelheid afval per persoon per jaar terug te brengen van 232 kilogram in 2020 naar 100 kilogram in 2025.
Samen met de gemeenten wil Waardlanden alle inwoners aanmoedigen en helpen met afval verminderen en nog beter scheiden. Handige tips en informatie zijn te vinden op: waardlanden.nl/lekkeropgeruimd.