Merwede: Waterstand blijft stijgen

Gepubliceerd op 28 december 2023 om 09:31

Op woensdagmiddag heeft de waterstand in de Merwede het niveau van 3 meter boven N.A.P. bereikt, terwijl het nog steeds een stijgende trend vertoont. Het wateroppervlak breidt zich gestaag uit en overschrijdt sporadisch de weg Buiten de Waterpoort. Vooralsnog is er geen noodzaak tot afsluiting van de Waterpoort.

Vanaf de Dalemwal bij Molen De Hoop biedt het schouwspel een indrukwekkend aanzicht, waarbij het imposante karakter van de stijgende watermassa goed zichtbaar is. Het gebied rondom Buiten de Waterpoort en de Altenawal trekt een aanzienlijk aantal toeschouwers, die getuige willen zijn van deze natuurlijke fenomenen.

De autoriteiten houden de situatie nauwlettend in de gaten en staan stand-by voor mogelijke maatregelen.

foto/video: GP-buro/GP-TV