Rivas Zorggroep en Albert Schweitzer ziekenhuis onderzoeken intensievere samenwerking

Gepubliceerd op 15 januari 2024 om 12:04

Het Albert Schweitzer ziekenhuis en Rivas Zorggroep zijn twee sterke, gerenommeerde zorgorganisaties die als buren al goed samenwerken
en elkaar goed kennen. Beide organisaties hebben de wens – en voelen de noodzaak – om de banden op korte termijn te verstevigen.

Kansen intensievere samenwerking

We verwachten dat intensiever samenwerken het gemakkelijker maakt om onder meer aan de stijgende zorgvraag te kunnen blijven voldoen en zo veel mogelijk specialistische zorg voor de regio te behouden. Maar ook om nieuwe zorgconcepten te ontwikkelen, zorgprofessionals aan te trekken en te behouden. En om naadloos samen te werken met partners in de zorgketen en op het gebied van vastgoed, apparatuur en ICT.

Intensief, strategisch samenwerken kent veel vormen

Begin 2024 gaat daarom een vooronderzoek van start naar de meerwaarde van nauwer samenwerken, de doelen, de kansen en bedreigingen en de beste vorm waarin een intensievere samenwerking kan worden gegoten.

Niet vorm, maar inhoud is leidend

De ideale vorm wordt gekozen vanuit de kansen en mogelijkheden. De mogelijke samenwerkingen die worden onderzocht lopen uiteen van toch op de huidige voet verdergaan tot aan de meest vergaande vorm: de juridische fusie.

Gevel Beatrixziekenhuis © Maartje Kuperus

Albert Schweitzer Ziekenhuis