Samenwerking bezegeld voor het project Welzijn op Consult

Gepubliceerd op 16 mei 2024 om 11:01

Rivas Zorggroep, het Sociaal Team Gorinchem en de gemeente Gorinchem hebben de uitbreiding van de samenwerking tussen MEEVivenz en Rivas bezegeld binnen het project Welzijn op Consult. Via dit project kan de wijkverpleging een cliënt doorverwijzen naar het Sociaal Team of naar de welzijnscoaches van de gemeente en vindt er een nauwe samenwerking plaats. Zo vindt de juiste zorg plaats op de juiste plek.

De gemeente Gorinchem heeft zich aangesloten bij Welzijn op Consult. Dit initiatief van Rivas Zorggroep en het Sociaal Team Gorinchem startte in 2023. Door de samenwerking met de gemeente kan de wijkverpleging ook doorverwijzen naar de welzijnscoach van de gemeente. Rivas wijkverpleging biedt gespecialiseerde zorg, zoals ouderenzorg, medisch specialistische basiszorg en acute zorg voor de inwoners van de regio; mensgericht en dichtbij. Het Sociaal Team bestaat uit hulpverleners met verschillende achtergronden, die op zoveel mogelijk gebieden kunnen helpen waar mensen vastlopen. Denk aan opvoeding, mentale gezondheid, het omgaan met lichamelijke beperkingen, het zoeken naar werk en inkomen en het ondersteunen bij relatieproblemen.

Zorg dichter bij de mensen

Verschillende partijen zetten zich in om zorg dichter bij de mensen te brengen. Niet alle lichamelijke problemen waar mensen tegenaan lopen, hebben namelijk direct een fysieke oorzaak. Vaak zijn ze psychosomatisch. Er ligt dan een diepere oorzaak aan ten grondslag die niet altijd met medicijnen hoeft te worden aangepakt. Met Welzijn op Consult gaat een welzijnscoach of een medewerker van het sociaal team, na doorverwijzing vanuit de wijkverpleging, op zoek naar die diepere oorzaak en helpt de cliënt met een passende oplossing.

In gesprek

Wat gebeurt er als een Rivas-medewerker via Welzijn op Consult een cliënt doorverwijst naar het Sociaal Team of naar de welzijnscoach? Die gaat met de cliënt in gesprek. Op zoek naar de interesses en vragen van de cliënt en zijn of haar mogelijkheden.

Best passende mogelijkheden

De welzijnscoaches zijn nadrukkelijk geen hulpverlener, maar zijn motiverend en enthousiasmerend. Zij zijn goed bekend met de sociale kaart van Gorinchem en met de principes van positieve gezondheid. Op die manier weten ze welke mogelijkheden er voor iemand zijn en zoekt deze samen met een cliënt wat het meest passend is. De welzijnscoaches benoemen: “Deze aanpak laat mensen zien dat de wereld groter is dan de woonkamer. Dat ze daar iets kunnen doen, en dat ze ertoe doen. Ik ben niet medisch onderlegd. Dus ik kan iemand niet van zijn vage nekklachten afhelpen. Wel kan ik, na de doorverwijzing van de wijkverpleging, coachen bij het vinden van activiteiten die passen bij die persoon. Die heeft bijvoorbeeld last van eenzaamheid, of diep verdriet. Samen zoeken we naar een manier om weer een fijne invulling aan het leven te geven.” Ook de ouderenconsulenten van het sociaal team sluiten zich daarbij aan: “We staan voor de mensen klaar, ze moeten alleen de hulp accepteren.”

eigen foto