Plastic Guerrilla en De Windroos: trashhunters!

Gepubliceerd op 22 mei 2024 om 08:53

VMBO-school De Windroos, gelegen aan de Wilhelminalaan, gaat samen met de milieugroep De Plastic Guerrilla (DPG) een opruimactie organiseren. Op 27 en 28 mei zullen de eerste- en tweedejaarsleerlingen zwerfafval gaan verzamelen. Recentelijk heeft de school in de lessen aandacht besteed aan een schoon milieu, duurzaamheid, leven in een omgeving zonder afval en de negatieve effecten van plastic en ander afval.

Docenten Suzanne van Veen en Arjan Kroes hebben Plastic Guerrilla-frontman Bram van der Wal uitgenodigd om de eerste en tweede klassen van de Windroos te informeren en samen actie te ondernemen.

Plastic Guerrilla beschouwt het als een van haar taken om jongeren te motiveren aandacht te besteden aan afval. Onafhankelijk zijn en niet zwichten voor groepsdruk, je eigen pad kiezen voor een schoner milieu is iets waarbij jongeren wel wat hulp kunnen gebruiken.

De campagne start met een centrale voorlichting in de aula van de Windroos door milieuactivist van der Wal. Hij spreekt over de ernstige problematiek van zwerfafval en de impact ervan op toekomstige generaties, en hoe dit aan te pakken. Specifiek wordt het gebruik van de Litterati-app toegelicht, waarmee soorten zwerfvuil gemakkelijk geregistreerd kunnen worden.

Vervolgens beginnen de leerlingen met het oprapen van afval, ofwel 'trashhunten'. Klas 1 neemt de wijken rondom de school onder handen en klas 2 zorgt ervoor dat de stadswallen weer schoon worden.

eigen foto