Eben Haezer en De Fakkel Goudriaan opnieuw het SCHOOL op SEEF label

Gepubliceerd op 29 september 2023 om 12:08

Eben Haezer voor 5e keer en De Fakkel Goudriaan voor 3e keer

Woensdag 27 september ontving basisschool De Fakkel in Goudriaan een verlenging van hun3everkeersveiligheidslabel SCHOOL op SEEF. Ook de Eben Haezer in Ottoland heeft voor de 5e keer een verlenging ontvangen. De leerlingen, leerkrachten en ouders van beide scholen hebben de afgelopen drie jaar wederom laten zien dat ze verkeersveiligheid hoog in het vaandel hebben staan, daar naar handelen en een schoolactieplan verkeer hebben.

De wegen in de regio Alblasserwaard zijn mooi en plezierig om te rijden, maar een verkeersveilige situatie krijgen we alleen als iedereen op de hoogte is van de verkeersregels en ze ook naleeft. Hierbij geldt nog steeds jong geleerd is oud gedaan. Beide scholenzijn mooie voorbeelden van een structurele inbedding van verkeerseducatie in hun onderwijs. Gelukkig besteden veel scholen in Molenlanden aandacht aan verkeersveiligheid.

Iedere maand is erop beide scholen voor iedere groep een verkeersles. Deze lessen zijn gevarieerd, zowel in de klas, op het schoolplein en in de schoolomgeving. Betrokken oudersspelen hierin een belangrijke rol. Beide scholenervaren goede medewerking van de leerkrachten en er is er contact met gemeente, buurtbewoners en ouders indien nodig.

Basisschool Eben Haezer haalde maar liefst het maximale aantal van 30 punten. De Fakkel haalde met 28 punten bijna het maximale aantal punten.

SCHOOL op SEEF

SCHOOL op SEEF biedt basisscholen en leerkrachten allerlei hulpmiddelen om aan de slag te gaan met verkeersveiligheid op en rondom de school. Het programma kent 7 doelstellingen:

een veilige schoolomgeving en schoolroutes, theoretisch verkeersonderwijs in alle leerjaren, praktisch verkeersonderwijs in alle leerjaren, communicatie met de ouders over verkeersveiligheid, aanmoedigen dat leerlingen lopend of op de fiets naar school komen, waar nodig gerichte handhaving en een goed vastgelegde aanpak.

Nul verkeersslachtoffers

Het verkeerseducatieprogramma SCHOOL op SEEF is onderdeel van ‘Maak een punt van nul’. Een gezamenlijk streven naar nul vermijdbare verkeersslachtoffers van de Provincie Zuid-Holland, het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland, de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Alblasserwaard en de gemeente Molenlanden.

eigen foto