Sluiting Arkelse Damsluis

Gepubliceerd op 26 december 2023 om 11:08

Vanwege de vele regenval en kwel sluit de provincie Zuid-Holland op verzoek van het waterschap de Arkelse Damsluis tussen de Linge en het Merwedekanaal. Zo voorkomen we dat het water in het kanaal hoger komt dan de kades.

Al het Lingewater gaat nu via Gorinchem naar het Kanaal van Steenenhoek en de Merwede. Aan de provincie is verzocht om beperkt te schutten in de sluizen van Vianen en Gorinchem, zodat er geen extra water binnen komt.

Gemalen draaien volop

De gemalen van Waterschap Rivierenland draaien volop om het teveel aan water af te voeren naar de grote rivieren.

Om overlast tot een minimum te beperken, verdelen de peilbeheerders het water zo goed mogelijk om kwetsbare gebieden te ontzien. Op veel plekken zijn waterbergingen volop in gebruik

Dijkinspecties

Naast het wegpompen van de vele neerslag en kwel zijn ook de dijkbeheerders dit kerstweekend druk bezig met het inspecteren van de dijken langs de Waal en Neder-Rijn. Dijkbeheerders letten speciaal op schade door graverij van dieren en op wellen. Waar wellen een risico kunnen vormen voor de dijk, nemen we maatregelen.

De Arkelse Damsluis sluit om wateroverlast langs het Merwedekanaal te voorkomen - foto: Waterschap Rivierenland