Waterschap Rivierenland start met versterking oostelijke kade langs de Peursumsche Vliet

Gepubliceerd op 21 februari 2024 om 10:50

Giessenburg - Waterschap Rivierenland kondigt aan dat dit najaar gestart wordt met het versterken van de oostelijke kade langs de Peursumsche Vliet, gelegen tussen de Heideweg en de Peursumseweg in Giessenburg. Het projectplan voor deze kadeversterking ligt momenteel ter inzage.

Het projectplan beschrijft de voorgenomen versterkingsmaatregelen en verbeteringen aan de kade. Naast het versterken van de kade, wordt ook gekeken naar mogelijkheden voor verbetering van de inrichting, functie en inpassing ervan. Zo zal de naastgelegen sloot worden gedempt en verplaatst, waarbij één zijde van de nieuwe sloot voorzien wordt van een natuurvriendelijke oever. Het fietspad op de kade wordt tevens veiliger gemaakt door verbreding van 1,9 meter naar 3,0 meter.

Het projectplan 'kadeversterking Peursumsche Vliet' ligt ter inzage tot donderdag 21 maart 2024. De benodigde documenten zijn beschikbaar om te downloaden via de volgende link: Officiële Bekendmakingen - Peursumsche Vliet.

De kadeversterking maakt deel uit van het Gebiedsprogramma A5H, dat streeft naar een robuuste en klimaatbestendige inrichting van de Alblasserwaard door het combineren van watersysteem- en waterveiligheidsmaatregelen. De Peursumsche Vliet is de eerste kade die versterkt zal worden in de eerste fase (tranche 1) van deze kadeversterkingsopgave.

Voor meer informatie over het Gebiedsprogramma A5H en de kadeversterking langs de Peursumsche Vliet, kunt u terecht op wsrl.nl/a5h.