A27: weekendafsluiting; 29 maart - 1 april 2024 (Paasweekend)

Gepubliceerd op 27 maart 2024 om 11:11

In 2024 voert aannemerscombinatie ALSÉÉN grootschalig onderhoud uit aan de snelweg A27 tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Hooipolder. Hiervoor zijn in 2024 meerdere weekendafsluitingen nodig.

Het weekend van vrijdag 29 maart tot maandag 1 april 2024 (Paasweekend) vinden deze grootschalige onderhoudswerkzaamheden plaats tussen Werkendam en knooppunt Gorinchem.

Werkzaamheden A27

Tijdens de weekendafsluiting asfalteren we delen van de snelweg opnieuw, brengen we nieuwe detectielussen aan en verbeteren we de belijning op de weg. Daarnaast vindt er klein onderhoud plaats.

We voeren deze werkzaamheden uit vooruitlopend op de verbredingswerkzaamheden, zodat de weg in goede conditie is en we zo min mogelijk extra verkeershinder veroorzaken tijdens de verbredingsperiode.

Afsluitingen en hinder A27

Van vrijdag 29 maart 21.00 tot maandag 1 april 2024 05.00 uur is de A27 richting Utrecht dicht tussen knooppunt Hooipolder en knooppunt Gorinchem. Het verkeer richting Utrecht wordt vanaf knooppunt Hooipolder omgeleid via de A59 en de A2 of via de A59, A16, N3 en A15.

Lokaal verkeer in de gemeente Altena wordt omgeleid via de N322 naar de A2. Gele borden langs de weg geven de omleidingsroutes aan. Houd rekening met een extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten.

Vanwege de veiligheid voor tegenoverliggend verkeer sluiten we tijdens dit weekend verschillende periodes ook de linkerrijstrook van de A27 richting Breda af. Dit kan extra hinder opleveren voor weggebruikers. Deze afsluiting wordt aangegeven met rode kruizen boven de weg.

Fietsers, voetgangers en het OV

Fietsers en voetgangers hebben tijdens de A27-afsluiting tussen Gorinchem en Hooipolder gewoon doorgang over de fietspaden van de Merwedebrug en de Keizersveerbrug.

Busverkeer kan niet over de Merwedebrug rijden, maar moet omrijden. Busverkeer kan wel via de oprit Geertruidenberg (20) over de A27 en de Keizersveerbrug rijden tot afrit Nieuwendijk (22). Check voor vertrek de actuele dienstregeling van de vervoersmaatschappijen Connexxion en Arriva.

Wegverbetering A27

De onderhoudswerkzaamheden zijn onderdeel van de verbetering van de A27 tussen Houten en Hooipolder. Tussen 2024 en 2031 verbetert Rijkswaterstaat de A27 Houten - Hooipolder met extra rijstroken en spitsstroken, de bouw van 3 nieuwe bruggen en de renovatie en uitbreiding van 1 brug.

Aannemerscombinatie De Groene Waarden voert de verbetering van het noordelijke gedeelte (Houten - Everdingen) uit. Aannemerscombinatie ALSÉÉN voert de verbetering van het zuidelijke gedeelte (Everdingen - Hooipolder) uit. In 2024 starten de eerste werkzaamheden voor de verbetering van knooppunt Hooipolder.

Meer informatie A27

Kijk voor meer informatie over de wegverbetering op de website A27 Houten - Hooipolder