Zaterdag 22:30 uur staat het OV drie minuten stil

Gepubliceerd op 18 april 2024 om 09:51

Een veilige reis voor jou én voor OV-medewerkers doen we samen. Vanuit ons hart. Vaak lukt dat. Helaas hebben we ook te maken met harteloze incidenten en geweld tegen onze medewerkers. Dat kan zo niet langer. Op zaterdag 20 april zetten we om 22:30 uur onze treinen, trams en bussen drie minuten stil. We laten ons hart spreken en zeggen 'nee' tegen geweld in het OV.

Gerrit Spijksma, CEO Qbuzz: “We willen dat onze collega´s zich veilig voelen tijdens het werk. Dat dit niet altijd het geval is, baart ons zorgen en vraagt om actie. De maatregelen die wij als vervoerder nemen, lopen tegen grenzen aan en hebben daar echt de inzet van de overheid bij nodig.”

Verharding van de maatschappij

Veiligheid in het openbaar vervoer is nauw verbonden met ontwikkelingen in de samenleving. Meer en meer is er weerstand tegen gezag en afname van tolerantie. Controle en onregelmatigheden rondom het vervoersbewijs is een van de grootste aanleidingen voor agressie. Daarnaast is er een toename van problematieken waar we als vervoerder geen invloed op hebben, maar waar onze collega´s wel mee geconfronteerd worden. De rol van de overheid is bepalend als het gaat om problemen met overlastgevers, verwarde personen en wapenbezit onder jongeren. Dit raakt direct het veiligheidsgevoel van het personeel.

Extra maatregel nodig

Ons veiligheidspersoneel is nu afhankelijk van politie om identiteit van overtreders zonder ID bewijs vast te stellen. Dat kan anders. Als onze veiligheidsmedewerkers toegang krijgen tot dit systeem, weten we sneller wie we voor ons hebben. Overlastgevers kunnen zo verantwoordelijk gehouden worden voor hun gedrag. Vaststellen van identiteit kan de-escalerend werken. Bovendien ontlast dit de politie. Nee, dit gaat niet alle problemen oplossen, maar draagt bij aan de maatregelen die in gezamenlijkheid een bijdrage leveren aan een groter gevoel van veiligheid en het voorkomen van mogelijke incidenten.

foto: Qbuzz