‘t Gelagh Open Jeugd Toernooi Tennis

Het 't Gelagh Open Jeugd Toernooi 2023 was vorig jaar een groot succes en belooft dit jaar nog leuker te worden. We zetten ons volledig in om ook in 2024 een fantastisch toernooi voor de jeugd te organiseren. Begin juli is het zover: de tweede editie van het 't Gelagh Open Jeugd Toernooi vindt plaats van 1 tot en met 7 juli 2024.

Lees meer »

25 organisaties ontvangen geldbedrag van A.A. de Haan Stichting

Dit voorjaar (2024) doneert de A.A. de Haan Stichting in totaal 68.508,52 euro aan 25 verschillende organisaties in de Alblasserwaard. De stichting ondersteunt daarmee een verscheidenheid aan activiteiten en lokale initiatieven die anders niet realiseerbaar zouden zijn, functionerend als een 'waarderings- en stimuleringsfonds'.

Lees meer »

Rode Kruis helpt waterschappen bij calamiteiten

Bij dreigende of daadwerkelijke noodsituaties kunnen zeven Nederlandse waterschappen voortaan Ready2Help inschakelen, het burgerhulpnetwerk van het Rode Kruis. Bij hoogwater kunnen Ready2Helpers bijvoorbeeld helpen bij het leggen van zandzakken of het informeren van bewoners. Ook in andere situaties, bijvoorbeeld bij stroomstoringen of wateroverlast, kan Ready2Help assisteren. 

Lees meer »

Groei en Bloei open tuinen

Tijdens het Groei en Bloei opentuinenweekend stellen de afdelingen Gorinchem en Alblasserwaard van Groei en Bloei hun tuinen open voor publiek. U heeft de kans om deze tuinen kosteloos te bezoeken van 10.00 tot 17.00 uur, in een volgorde en op een tijdstip naar uw voorkeur.

Lees meer »

Nieuwe commissaris van de Koning Zuid-Holland

Provinciale Staten hebben op 15 mei op voorstel van de vertrouwenscommissie besloten om Wouter Kolff aan te bevelen als commissaris van de Koning in Zuid-Holland. De aanbeveling van Provinciale Staten gaat nu naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze draagt vervolgens de kandidaat voor bij Zijne Majesteit de Koning.

Lees meer »