IJs en stremmingen

De winterse uiterwaarden zijn een indrukwekkend gezicht. Gevaar voor de dijken is er niet. We roepen op om drukte te vermijden op dijken en kades. Door sneeuwval zijn de dijken glad, blijf thuis als de wegen niet veilig zijn.

Houd afstand, vanwege corona en zodat onze mensen hun werk kunnen doen. Ontzie de natuur in ondergelopen uiterwaarden. IJs is vaak onbetrouwbaar.

Grazers op de Wakkere Dijk bij Poederoijen, nu het Munnikenland onder water staat.

De situatie

De top van de Rijn bij Lobith zakt richting 14m +NAP, daarna versnelt de daling. Op de Maas is de waterstand nog licht verhoogd maar dalend. Kwel doet zich op veel plaatsen voor. Hier en daar zijn wellen met zandzakken opgekist, om de stroomsnelheid te vertragen.

Op zowel sloten als uiterwaarden vormt zich ijs. Het ijs is onbetrouwbaar, schaatsen kan wel bij schaatsverenigingen in uw buurt.

Vanwege ijsvorming is tot nader bericht het varen op de boezemwateren van de Alblasserwaard niet toegestaan, zoals de Alblas, de Graafstroom en de Giessen. Ook zijn drie sluizen gestremd in Hardinxveld-Giessendam:

  • Steenenhoekse Kanaalsluis (ook bekend als Schutsluis Kolffgemaal)
  • Peulensluis
  • Damsluis
De velden van VV Brakel aan de Waal.

Geef een reactie