Voorheen West

Gepubliceerd op 4 oktober 2022 om 13:41

herinneringen aan een kleurrijk dorp (1920-1995) 

Speciaal voor de werknemers van de opkomende industrie langs de Merwede werden begin jaren twintig de wijken 1e en 2e West gebouwd. Maar 75 jaar later waren ze al weer gesloopt. Aan de hand van herinneringen van voormalige bewoners en foto’s van Marcel Köppen neemt de expositie u mee naar dit Gorcumse dorp van toen. Een hechte gemeenschap, gelegen tussen de Nieuwe Wolpherensedijk en de Merwede.   

foto: Regionaal Archief Gorinchem

Men koos voor 1e West een architect met ervaring in volkswoningbouw, Jan Wils (1891-1972). Later werd hij onder meer bekend van het Olympisch Stadion in Amsterdam. Maar met de  totstandkoming van deze ‘Uitbreiding West’ was het woningtekort nog lang niet opgelost. Daarom werd verder naar het Westen een  soortgelijke wijk gebouwd, later bekend als 2e West of ‘de Indische buurt’.    

De woningen van West waren speciaal bestemd voor werknemers van de nabijgelegen bedrijven zoals scheepsbouwer IJsselwerf, Kalkzandsteenfabriek De Merwede en Baan Hofman Baggerwerktuigen. Maar later kwamen er ook andere gezinnen wonen: militairen van het garnizoen, politiemensen en PTT-ers. Ze werden in het ‘wereldje van West’ opgenomen. West stond model voor een hechte en knusse gemeenschap met een bloeiend verenigingsleven. Het was dorps en gezellig. Elk jubileum werd aangegrepen om in het buurthuis uitbundig feest te vieren.

Maar wonen op West kende ook nadelen. De buitendijkse woonwijk werd regelmatig met hoog water geconfronteerd, in 1965 tot wel een meter hoog.   

De - niet onderheide - woningen begonnen al snel gebreken te vertonen, zoals verzakkende ramen en niet sluitende deuren. Bovendien leverden de nabijgelegen bedrijven en het verkeer steeds meer hinder op. Uiteindelijk bleek afbraak van West onafwendbaar. In 1995 resteerde van de huizen niets meer dan hopen puin. In de expositie komt een stukje Gorcumse historie tot leven.  

Het Hendrick Hamelmuseum is gevestigd aan de Kortendijk 67.

Openingstijden: woensdag t/m zondag van 13.00-17.00 uur.

foto: Willem van der Poel