Stadsconcierge Peter Peverelli is blij met alle waardering in Gorinchem

Gepubliceerd op 26 juni 2024 om 11:28

Peter Peverelli kan zichzelf al bijna zes maanden de trotse titel van Stadsconcierge toekennen. Zijn inzet is gericht op het schoon, heel en veilig houden van de stad, een taak die hij vervult in samenwerking met bewoners, winkeliers, de buitendienst, wijkcoördinatoren en het veiligheidsteam van de gemeente.

Wanneer er schade of vervuiling in de openbare ruimte wordt aangetroffen, streeft Peter ernaar dit onmiddellijk te herstellen of hij schakelt Waardlanden of de buitendienst in voor assistentie.

Hij onderhoudt nauwe contacten met winkeliers en voert gesprekken met hen om samen te werken aan een verzorgde uitstraling van de winkelstraten. Peter is zeer verheugd over de waardering die hij ontvangt van mensen die merken dat bepaalde aspecten verbeteren, en hij ontvangt hier steeds meer complimenten voor. Als u de stadsconciërge in de wijk tegenkomt en vragen of suggesties heeft, kunt u hem altijd benaderen.  

Peter geniet ervan actief te zijn in de stedelijke omgeving, hoewel hij erkent dat het uitdagend kan zijn vanwege de diversiteit aan mensen en hun verschillende werkmethoden. Veranderingen komen vaak langzaam tot stand, wat frustrerend kan zijn. Zijn rol is gericht op het verbeteren en opschonen van de stad. Hij is vaak onderweg en lost kleine problemen op zodra hij ze tegenkomt. Als het niet meteen oplosbaar is, werkt hij samen met anderen. Hij trekt er ook op uit met partners zoals Nelleke Gouw van Waardlanden om elkaar te ondersteunen. Daarnaast voert hij inspecties uit om ervoor te zorgen dat de stad vrij is van afval, met de hoop dat iedereen uiteindelijk zijn eigen rommel zal opruimen.

Peter zegt: "Er is zeker een gevoel van herkenning, vooral in de binnenstad. Ik rijd door heel Gorinchem, maar in de binnenstad maak ik veel wandelrondes. De looproutes van Mooi Gorinchem zijn bijzonder populair en we streven ernaar deze aantrekkelijk te houden, wat ons veel positieve feedback oplevert!" Een actie van de stadsconciërge is bijvoorbeeld het aanpakken van zwerfafval. "Langs de Wolpherensedijk lag veel zwerfvuil. Ik merkte dit op en nam contact op met de buitendienst. Hoewel het niet de taak is van de buitendienst (mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun afval) wordt deze plek toch vaker meegenomen in de rondes en ziet het er nu veel beter uit! In korte tijd zie ik vooral verbetering op het gebied van zwerfafval en ook het plaatsen van paaltjes waar niet geparkeerd mag worden.”

Peter Leverelli biedt waardevolle adviezen aan de inwoners van Gorinchem over afvalbeheer. "Neem verantwoordelijkheid voor het scheiden van afval en zet niet zomaar gebruikte spullen naast ondergrondse containers. Het dumpen van afval kan leiden tot vervuiling en problemen zoals rattenplagen. Voor vragen en advies over afvalbeheer, maak gebruik van de Waardlanden-app. Behandel de stad alsof het jouw eigendom is en draag zorg voor een nette en schone omgeving."

Gemeente Gorinchem