Rode Kruis helpt waterschappen bij calamiteiten

Gepubliceerd op 17 juni 2024 om 13:16

Bij dreigende of daadwerkelijke noodsituaties kunnen zeven Nederlandse waterschappen voortaan Ready2Help inschakelen, het burgerhulpnetwerk van het Rode Kruis. Bij hoogwater kunnen Ready2Helpers bijvoorbeeld helpen bij het leggen van zandzakken of het informeren van bewoners. Ook in andere situaties, bijvoorbeeld bij stroomstoringen of wateroverlast, kan Ready2Help assisteren. 

De aftrap vond plaats op donderdag 13 juni. Ready2Helpers kwamen in actie op het Eiland van Schalkwijk, waar Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een wateroverlastcrisis oefende.

Samenwerking met zeven waterschappen in Midden-Nederland

De betrokken waterschappen zijn Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterschap Vechtstromen, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Rivierenland, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Waterschap Zuiderzeeland. In al deze gebieden kunnen Ready2Helpers worden opgeroepen om zich in te zetten in geval van nood. Waterschappen werken al met vrijwilligers, die onder meer worden ingezet als dijkwacht. Deze vrijwilligers worden hiervoor speciaal opgeleid. De Ready2Helpers doen taken die zonder training gedaan kunnen worden. Dat is erg welkom, want bij grote watercrises zoals extreme regenval, hoogwater in de rivieren en droogte hebben waterschapsmedewerkers hun handen vol, bijvoorbeeld met de installatie van noodpompen. Ook werken in extreme omstandigheden sommige meetinstrumenten niet meer, zodat het voor de medewerkers op kantoor lastig is om de situatie in het veld in te schatten. Extra ogen en handen in het veld zijn dan erg welkom.

Flexibel en snel

Ready2Help is het grootste netwerk van flexibele hulpverleners van Nederland en bestaat sinds 2014. 106.000 Ready2Helpers kunnen met een e-mail, telefoontje of via de app door het Rode Kruis worden opgeroepen om zich snel in te zetten als dit nodig is. Het Rode Kruis heeft Ready2Helpers ingezet als vrijwilliger bij vaccinatie- en teststraten in de COVID-19 pandemie, in de vluchtelingenopvang, maar ook bij voedselhulp en bij het zoeken naar vermiste personen.

Voor de waterschappen bekent de inzet van Ready2Help snel extra hulp op momenten dat het nodig is. Wouter Slob, secretaris-directeur van waterschap Zuiderzeeland en voorzitter Platform Crisisbeheersing Waterschappen Midden-Nederland (PCWMN): “Waterschappen werken al met vrijwilligers, maar hebben in de praktijk gemerkt dat wanneer het echt alle hens aan dek is, extra handen altijd welkom zijn. Het voordeel van de samenwerking met het Rode Kruis is dat we letterlijk met één belletje een beroep kunnen doen op een grote groep extra hulp van een betrouwbare partij.”

Ook het Rode Kruis is blij met de nieuwe samenwerking. Algemeen directeur Harm Goossens: “Het Rode Kruis en Ready2Help helpen graag wanneer dat nodig is. Door dit convenant helpen we mee om Nederland veilig en droog te houden en zo noodsituaties te voorkomen.”