Hoogwater en gladheid op de dijken

De volle uiterwaarden zijn een indrukwekkend gezicht, gevaar voor de dijken is er niet. We roepen op om drukte te vermijden op dijken en kades. Verschillende gemeenten roepen op om voorzichtig te zijn op de dijken of sluiten dijkwegen af. 

Bron: Waterstaat Rivierenland

Door sneeuwval zijn de dijken glad, blijf thuis als de wegen niet veilig zijn. Houd afstand, vanwege corona en zodat onze mensen hun werk kunnen doen. Ontzie de natuur in ondergelopen uiterwaarden, zodat dieren een goed heenkomen kunnen zoeken.

Piek hoogwater passeert deze week

De Rijn bij Lobith stijgt niet meer, de waterstand is vandaag en morgen stabiel op 14,45m +NAP. Het zal nog dagen duren voordat de rivier merkbaar zakt. Over twee dagen passeert de piek Gorinchem, waar het water snel naar zee verdwijnt maar waar nu toch ook de uiterwaarden vol staan. In de Noordwaard achter Werkendam staat het water nu een meter hoger dan gebruikelijk. Sinds gisteren stroomt natuurgebied Avelingen vol.

foto: Waterschap Rivierenland: Zaterdag steeg de Merwede zo hoog dat natuurgebied Avelingen begon vol te stromen.

Staatsbosbeheer sloot de Avelingen bij Gorinchem af voor publiek, om de natuur rust te gunnen op droge grond. Tussen Ophemert en Vuren sloot de gemeente West-Betuwe de Waaldijk af voor verkeer, om het wild de kans te geven de uiterwaarden te ontvluchten. Soms zitten dieren klem op een laatste eilandje. Zo vonden collega’s van muskusrattenbeheer zaterdag  bij Echteld 16 hazen op een eilandje dat ging overstromen. Ze konden 12 hazen naar een hogere vluchtplaats leiden, de vier laatste hazen werden gered en over de Waaldijk losgelaten.

Winterweer en verzakking

Sneeuwval is vooral een risico voor het verkeer, ook op dijkwegen. De hoge rivieren zijn een mooie aanblik, maar het beste geniet u ervan als wandelaar en als u goed ter been bent. De vorst valt in op de top van hoogwater. Dat betekent een ijs in veel uiterwaarden en buitenpolders, terwijl het water zal gaan zakken. Door de stroming en wisselende waterstanden is de ijsvloer onbetrouwbaar, met luchtbellen en zwakke plekken. We raden schaatsen op de uiterwaarden met klem af. De lokale ijsclub is een veilig alternatief.

Geef een reactie