Fotowedstrijd 2021 – Ode aan het landschap van de Oude Hollandse Waterlinie

De fotowedstrijd van dit jaar van de Stichting Oude Hollandse Waterlinie staat in het teken van het landschap van de Oude Hollandse Waterlinie. Een wijds landschap, een sloot met wilgen, een molen. Dit is typerend voor het landschap van de Oude Hollandse Waterlinie.

We zijn op zoek naar foto’s die dit landschap het beste verbeelden. De fotograaf die hier het beste in slaagt krijgt een geldbedrag van € 150,-. De tweede prijs bestaat uit een bedrag van € 100,-. En de derde prijs uit € 50,-.

Het is van belang dat de foto is genomen in het gebied van de Oude Hollandse Waterlinie (zie bijgevoegd kaartje voor het gebied). Foto’s die niet ouder zijn dan twee jaar mogen ook worden ingediend. Verder is het van belang dat digitale foto’s minimaal 1,5 MB groot zijn.

U heeft tot uiterlijk (vrijdag) 24 september 2021 de tijd om maximaal drie foto’s, voorzien van een korte toelichting waar de foto’s zijn genomen, toe te sturen naar:
contact@ohwl.nl

Een jury zal de foto’s beoordelen en uiterlijk (vrijdag) 15 oktober 2021 wordt de uitslag bekend gemaakt.

Deelnemersvoorwaarden

Reglement

  • Het thema van de fotowedstrijd is ‘Ode aan het landschap van de Oude Hollandse Waterlinie’
  • Mensen van alle leeftijden mogen meedoen, zowel beroeps- als amateurfotografen
  • Inzendingen dienen uiterlijk (vrijdag) 24 september 2021 binnen te zijn; foto’s mogen niet ouder zijn dan twee jaar; maximaal 3 foto’s per deelnemer; digitale foto’s moeten minimaal 1,5 MB zijn; zowel kleur als zwart/wit inzendingen zijn toegestaan
  • De inzender dient de maker van de foto te zijn
  • Geen extreem Photoshop gemanipuleerde inzendingen; de foto dient vergezeld te gaan van een korte toelichting op welke locatie de foto is genomen
  • Inzenders geven toestemming de foto’s voor publicatie te gebruiken
  • De Stichting Oude Hollandse Waterlinie beslist bij discrepanties en verschil van mening

Jurering

De foto’s worden beoordeeld door een onafhankelijke jury. Inzendingen worden grotendeels beoordeeld op creativiteit en minder op technische kwaliteit.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Winnaars krijgen uiterlijk (vrijdag) 15 oktober 2021 bericht. Mocht een winnaar onbereikbaar zijn voor bovengenoemde datum dan heeft de jury het recht een andere foto te selecteren.
Er zijn drie prijzen: 1. een bedrag van € 150, 2. een bedrag van € 100 en 3. een bedrag van € 50.

Geef een reactie