Onthulling nieuwe naam LOGOS-school in Hoog Dalem

De Regenboog dependance Hoog Dalem heeft een nieuwe naam gekozen. De nieuwe naam geeft een eigen gezicht aan deze locatie die als zelfstandige school verder gaat in de Brede School Hoogdalem. De kinderburgemeester van Gorinchem, Samuël Heule, en LOGOS-bestuurder Henk Mackloet onthullen de naam op 10 maart tussen 12.00 en 12.15 op het schoolplein Laagdalemseweg 14B in Gorinchem.

Zichtbare scholen

LOGOS streeft naar zichtbare eigenheid van de scholen. Dat geldt ook voor deze voormalige, sterk groeiende dependance van CBS De Regenboog. Met de nieuwbouw van de nieuwe Brede School Hoog Dalem in het vooruitzicht positioneert de school zich in de nieuwe wijk als de christelijke wijkschool voor kinderen van 4 tot 12. De nieuwe naam en huisstijl dragen bij aan de zichtbaarheid en versterken het unieke karakter van de school. Op het moment van de onthulling gaat ook de nieuwe website live, waar ouders van (nieuwe) leerlingen alles kunnen lezen over het onderwijs voor hun kind.

Over LOGOS

LOGOS biedt goed onderwijs aan ruim 2500 leerlingen in de gemeenten Gorinchem, Vijfheerenlanden en West Betuwe. We helpen leerlingen uit te groeien tot zelfstandige en verantwoordelijke mensen die samen met anderen de toekomst vormgeven.

De 16 unieke LOGOS-scholen staan voor waardegedreven, uitdagend en kwalitatief goed onderwijs. We laten ons inspireren door onze christelijke identiteit. De kernwaarden ‘vertrouwen, verbinden en ontwikkelen’ zijn heldere bakens. We leren voortdurend van elkaar en versterken ons onderwijs in samenwerking met ouders en maatschappelijke partners.

Geef een reactie