De erfenis van Hugo de Groot gevierd met bijzondere Vrijheidscolleges

Hugo de Groot: 400 jaar na de ontsnapping met de boekenkist

Dit jaar is het 400 jaar geleden dat Hugo de Groot via een boekenkist ontsnapte uit Slot Loevestein. Op verschillende bijzondere locaties in Nederland vieren we samen met Slot Loevestein het Hugo de Grootjaar met een viertal Vrijheidscolleges. 

Sprekers zijn historicus Herman Pleij (6 oktober, De Hoge Raad in Den Haag), journalist Sheila Sitalsing (7 oktober, Museum Prinsenhof te Delft), singer-songwriter Blaudzun (12 oktober, Rijksmuseum te Amsterdam) en militair Gijs Tuinman (14 oktober, Slot Loevestein). 

In de lezingen staan de thema’s uit het werk van Hugo de Groot centraal zoals vrijheid van religie, oorlogsrecht en vrijheid van meningsuiting. Sprekers Herman Pleij, Sheila Sitalsing, Blaudzun en Gijs Tuinman spreken allen vanuit een persoonlijke invalshoek over het werk van Hugo de Groot en maken de link met het heden.

Henk Nellen

Henk Nellen, biograaf van Hugo de Groot is bij elke lezing betrokken als kenner van het gedachtengoed van ‘Grotius’. Volgens Nellen gelden in deze tijd van ontkerkelijking de principes van De Groot meer dan ooit: “Je moet verdraagzaam zijn tegenover anderen, je moet je mening niet willen opdringen. Dát is de les van De Groot. In een tijd van groeiende tegenstellingen en toenemende intolerantie is dat een les die nog steeds actueel is.“ De colleges zijn gratis toegankelijk en presentatie is door Nicole Terborg. De lezingen zijn live bij te wonen en online via de websites van de Vrijheidscolleges en Slot Loevestein. Reserveren kan via www.vrijheidscolleges.nl.

Intellectuele alleskunner
In de zeventiende-eeuw was Hugo de Groot internationaal bekend als een briljant jurist. Zijn ideeën over vrijheid van religie waren enorm vernieuwend voor zijn tijd. De werken van Hugo de Groot zijn de basis voor het zeerecht, oorlogsrecht en internationale recht. De Franse koning Hendrik IV was zo onder de indruk van zijn intellect dat hij hem ‘het wonder van Holland’ noemde. Toch komt ‘Grotius’ in 1618 in een politiek en godsdienstig conflict met Prins Maurits van Oranje over de vrijheid van religie. De Groot pleitte voor tolerantie. Dat werd bestraft met een levenslange veroordeling in staatsgevangenis Slot Loevestein, vlakbij Gorinchem. In 1621 ontsnapt Hugo met de boekenkist uit het slot. Hij leefde verder in ballingschap in Parijs. In 1645 overleed hij bij een schipbreuk op de Oostzee.

Overzicht Sprekers

  • 6 oktober, Herman Pleij, Hoge Raad, Den Haag – 19.30
  • 7 oktober, Sheila Sitalsing in Museum Prinsenhof, Delft – 19.30
  • 12 oktober, Blaudzun in het Rijksmuseum, Amsterdam – 19.30
  • 14 oktober, Gijs Tuinman in Slot Loevestein, Poederoijen – 19.30

Geef een reactie