Camera Buiten de Waterpoort

Buiten de Waterpoort is behoefte aan extra veiligheidsmaatregelen om bezoekers van het gebied te beschermen. Tevens heeft men meer oog op vandalisme. Het openbare toilet dat Buiten de Waterpoort geplaatst is liet al zien dat camera’s soms echt nodig zijn.

Cameratoezicht draagt bij aan effectieve handhaving van de openbare orde en heeft een preventieve werking op het voorkomen van overlast en criminaliteit. Door de ervaring met de sociale onveiligheid is de inzet van dit relatief zware instrument (cameratoezicht) rechtvaardigt.

Deze week kwam er nog een camera bij. deze is geplaatst op het veld langs de rivier. (waar o.m. het Timmerdorp plaats vindt). Voorlopig is de camera geplaatst voor de duur van één jaar en daarna worden verwijderd, tenzij uit een evaluatie blijkt dat de camera’s langer noodzakelijk zijn.

De camerabeelden vallen onder de Wet politiegegevens, worden 28 dagen bewaard en kunnen na incidenten uitsluitend door de politie worden bekeken.

Geef een reactie