Compensatie culturele stichtingen en verenigingen coronaschade

Culturele verenigingen en stichtingen missen door de coronamaatregelen onder andere inkomsten uit kaartverkoop en horeca. De vaste lasten lopen vaak wel door. Culturele verenigingen konden daarom voor de derde keer subsidie aanvragen ter compensatie van de financiële schade door corona. Deze kunnen, zoals verwacht, volledig worden gehonoreerd. In januari kan bovendien een subsidie worden aangevraagd voor de vierde schadeperiode. Deze loopt van 1 juli 2021 tot 1 januari 2022.

Coronaschade derde periode gecompenseerd

De gemeente wil de lokale culturele infrastructuur ondersteunen in deze coronaperiode. Daarom konden culturele stichtingen en verenigingen waar de gemeente een subsidierelatie mee heeft, voor de derde keer subsidie aanvragen ter compensatie van de financiële schade door corona. Hiervoor gebruikt de gemeente het geld dat van het Rijk is ontvangen ter ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur. De compensatie geldt voor lokale culturele activiteiten.

De aanvragen voor compensatie van de derde periode kunnen, zoals verwacht, volledig worden gehonoreerd. Deze derde periode liep van 1 januari tot 1 juli 2021. Voor deze derde periode was € 150.000 subsidie beschikbaar.

Subsidie vierde schadeperiode corona

In januari 2022 kan een subsidie worden aangevraagd voor de vierde schadeperiode. Deze vierde schadevrije periode loopt van 1 juli 2021 tot 1 januari 2022. Voor de vierde schadeperiode van 1 juli 2021 tot 1 januari 2022 is een subsidieplafond van 85.000 euro vastgesteld. Naar verwachting is dit bedrag voldoende om de geleden schade als gevolg van corona in de vierde schadeperiode wederom volledig te kunnen compenseren.

Aanvragen subsidie vierde periode

De culturele stichtingen en verenigingen waar de gemeente een subsidierelatie mee heeft, kunnen in januari 2022 via de website van de gemeente een subsidie aanvragen voor de vierde schadeperiode. De culturele stichtingen en verenigingen die in aanmerking komen voor de subsidie krijgen hierover bericht van de gemeente. Voor zelfstandige culturele ondernemers en niet-gesubsidieerde culturele instellingen bestaan landelijke steunmaatregelen.

Nadere regels coronacompensatie cultuur Gorinchem 2021

Het college heeft op 26 oktober 2021 besloten de nadere regels coronacompensatie cultuur Gorinchem 2020 in te trekken en nieuwe nadere regels coronacompensatie cultuur Gorinchem 2021 vast te stellen.

Geef een reactie