Belastingaanslagen 2022 worden verstuurd

Eind januari verstuurt de gemeente de belastingaanslagen voor het jaar 2022. Op het aanslagbiljet staan verschillende belastingaanslagen. Welke voor u gelden, ligt aan uw persoonlijke situatie. Het kan gaan om de volgende belastingen: 

Bij het aanslagbiljet zit een uitgebreide toelichting. Heeft u daarna nog vragen? Neem dan contact op via 0183-659 399. Een medewerker neemt dan de aanslag of WOZ beschikking samen met u door en past die waar mogelijk meteen aan.

In termijnen via automatische incasso

U kunt uw gemeentelijke belastingen betalen in termijnen. Dit gebeurt in elf gelijke maandelijkse termijnen via automatische incasso.

Kwijtschelding

Kunt u een gemeentelijke belasting niet betalen? Dan kunt u bij de gemeente kwijtschelding aanvragen. Wij beoordelen of u hiervoor in aanmerking komt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de WOZ-beschikking en/of de aanslagen die op uw aanslagbiljet staan? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken. Doet u dit wel binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet. Uw bezwaarschrift wordt dan in behandeling genomen en u ontvangt daarover een uitspraak.

Berichtenbox MijnOverheid

Als u gebruik maakt van de Berichtenbox van MijnOverheid kunt u aangegeven dat u van de gemeente Gorinchem digitale post wil ontvangen. U ontvangt uw aanslagbiljet dan in uw Berichtenbox. Heeft u dit nog niet geregeld en wilt u belastingaanslagen van de gemeente voortaan digitaal ontvangen? Dan kunt u dit regelen via MijnOverheid

Geef een reactie