Nadenken ook als ons hart spreekt

Column door burgemeester Reinie Melissant-Briene

Nadenken

‘De wereld is in rep en roer. De agressie waarmee Rusland Oekraïne is binnen gevallen, een land slechts twee landen van ons verwijderd, raakt ons allen. En dan de bijbehorende beelden. Afschuw vervult ons. Maar roept ook het beste in ons op. De vele hulpacties die uit de grond gestampt worden, zijn hartverwarmend. En ook Gorinchem laat zich niet onbetuigd. Inwoners melden zich aan om Oekraïners op te vangen. Een ondernemer stelt een appartement voor zes personen beschikbaar. Er worden inzamelacties gehouden. Mensen melden zich als vertaler. De beiaardier speelt het volkslied van Oekraïne. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Voorbereiden op wat mogelijk komen gaat

Als gemeente zijn we bezig ons voor te bereiden op wat mogelijk komen gaat. Dat doen we niet alleen. Met tien gemeenten werken we samen binnen de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Vanuit deze organisatie werken we altijd samen als er een crisis is die verder reikt dan onze eigen gemeentegrenzen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de bestrijding van corona, maar ook nu er mogelijk grote aantallen vluchtelingen onze kant op komen.

Bij een crisis is het belangrijk vooruit te kijken. Waar staan we nu en wat komt er mogelijk op ons af? Die laatste vraag is lastig te beantwoorden. We weten niet hoe de oorlog in Oekraïne zich ontwikkeld. En daarom denken we in scenario’s. Valt het mee, dan hoeven we een beperkt aantal vluchtelingen op te vangen. Maar als het heel erg tegenvalt, kan het om tientallen duizenden vluchtelingen gaan. Wat gaan we dan als Nederland doen?

Opvang van vluchtelingen

We zijn nu voorbereidingen aan het treffen voor crisisnoodopvang. Dat is opvang die snel geregeld kan worden en waarbij de basiszaken (bed, eten) geregeld zijn. Te denken valt dan aan sporthallen, leegstaande kantoren enzovoort. Dat kan natuurlijk niet te lang duren. Daarom is er ook noodopvang nodig. Opvang voor iets langere tijd waaraan iets meer eisen gesteld worden. Maar nog wel sober. Het gaat dan om gebouwen waar gezinnen een eigen kamer hebben maar wel gemeenschappelijk kookfaciliteiten, toiletten en douches delen.

Naast (crisis)noodopvang zijn er ook andere mogelijkheden om vluchtelingen op te vangen. Te denken valt bijvoorbeeld aan particuliere opvang: opvang bij inwoners thuis. Inmiddels hebben zich al diverse inwoners gemeld die bereid zijn dit te doen.

Zaterdag las ik een bericht van een columnist die zijn twijfels uitte bij deze vorm van opvang. Ik denk dat hij een punt heeft. Gastvrijheid is een deugd. Maar het is wel zaak de eerste emoties niet de boventoon te laten voeren, maar goed na te denken of de opvang van vluchtelingen thuis passend is. Het gaat namelijk mogelijk langere tijd duren. Lukt het om dit vol te houden? Daarnaast komen de vluchtelingen rechtstreeks uit een oorlogsgebied, waarbij de meesten hun man en vader achter hebben gelaten. Dat is heel heftig. Mensen staan onder druk. En dan heb ik het nog niet eens over allerlei andere praktische zaken als voeding, kleding, reiskosten enzovoort.

Wat zou u kunnen doen?

Waarom ik dit schrijf? Het lijkt er op dat er de komende tijd heel veel vluchtelingen onze kant op komen. We heten ze als stad van Tolerantie van harte welkom. De gemeente kan dat absoluut niet alleen. We kunnen dit alleen samen doen. Er is veel nodig. Goede opvangplekken, spullen, begeleiding, sociale activiteiten, onderwijs, eten en drinken, geld enzovoort. Ik vraag u, nu u dit leest, na te denken wat u zou kunnen doen. Wat kunt u eenmalig doen en wat kunt u langere tijd volhouden te doen. Denk erover na en bespreek het met uw huisgenoten. En doe wat bij uw situatie past.

Op onze website vindt u informatie. Deze informatie wordt voortdurend bijgewerkt. Wilt u bijdragen aan een activiteit? Hebt u een goede opvangplek beschikbaar? Meld u aan. Maar niet nadat u er goed over nagedacht hebt.

Het is een bijzondere tijd. Er heerste euforie in de stad nadat de coronamaatregelen bijna allemaal afgeschaft waren. En de lente is begonnen. En nu dit. Een verschrikkelijke oorlog dichtbij. Van de ene crisis gaan we over in de andere crisis. En opnieuw wordt er op ons allen een beroep gedaan. Denkt u mee? Doet u mee?

Dank u wel.’

Een hartelijke groet van uw burgemeester,

Reinie Melissant

Geef een reactie