Behandelwensen bij dementie centraal in Alzheimer Café Gorinchem

Alzheimer Café

Op donderdagavond 12 mei is het thema van de avond: behandelwensen bij dementie. Te gast zal zijn specialist ouderengeneeskunde Laura Joosen. Veel mensen met dementie ervaren een langere periode van achteruitgang waarbij een verandering de zorgbehoefte kan doen toenemen. De specialist ouderengeneeskunde bekijkt, samen met de casemanager dementie,wat er mogelijk is aan behandeling en zorg.

Belangrijk daarbij zijn de waarden en opvattingen van de cliënt. Wat zijn de wensen van de cliënt? Behalve naar zorg voor de korte termijn wordt er ook gekeken naar passende zorg voor de toekomst. Welke stappen dienen er al vroegtijdig te worden genomen? Waarmee dienen client en netwerk rekening te houden? Dit wordt ‘Advance Care Planning’ genoemd. Laura Joosen zal hierover spreken. Ook casemanagers dementie zijn aanwezig om op vragen in te gaan. Iedereen die te maken heeft met dementie is van harte welkom.

Alzheimer Café Gorinchem
Gemeenschapshuis De Bogerd,
De Vries Robbéweg 100, Gorinchem.
Inloop 19:00 uur: de koffie staat klaar.
Start 19:30 uur

Er is een boekentafel, een pauze en ruim de gelegenheid tot het stellen van vragen..
Deelname is gratis.

Meer weten?
Voor informatie kunt u tijdens kantooruren bellen met ouderenadviseur Suzanne Visservan het Sociaal Team via 06 50747205 of mailen naar suzanne.visser@meevivenz.nl Of kijk op Alzheimer Café Gorinchem Drechtsteden en  Alblasserwaard of alzheimer-nederland.nl

Geef een reactie