Categorie Water

Klimaatadaptatie in Gorinchem

Klimaatverandering heeft grote gevolgen. Daarom is in het Klimaatakkoord afgesproken dat de aarde maximaal 2 graden Celsius mag opwarmen. Het doel is nog minder, namelijk maximaal 1,5 graad Celsius. Om hier een bijdrage aan te leveren zet Gorinchem in op klimaatadaptatie.
Lees meer

Begroting 2022 Waterschap Rivierenland vastgesteld

In de begroting staat wat het waterschap in 2022 gaat doen, wat zij voor de uitvoering van haar taken gaat uitgeven en welke inkomsten er zijn. Gezinnen met een eigen woning van € 250.000 betalen volgend jaar € 396 aan waterschapsbelasting. Voor gezinnen in een huurwoning ligt de waterschapsbelasting lager, zij betalen volgend jaar € 296. Met de opbrengst van de waterschapsbelasting voert het waterschap een aantal vitale taken uit om het rivierengebied veilig en leefbaar te houden.
Lees meer

Caribabad een paar dagen gesloten

Van maandag 6 t/m vrijdag 10 december is het nodig om het Caribabad te sluiten. Er moeten een aantal belangrijke onderhoudstaken uitvoeren en helaas kan dit niet gedaan worden als er bezoekers rondlopen. De belangrijkste taak die gaat worden uitgevoerd is de vervanging van de aansturingskasten die de verwarming en luchtcirculatie reguleren. De huidige installatie is nog niet stuk, maar begint wel mankementen te vertonen.
Lees meer

De Vestingdriehoek: het best bewaarde geheim

De Vestingdriehoek, onderdeel van de Hollandse Waterlinie, is een unieke ketting van vijf tactische locaties in drie provincies, bomvol 600 jaar geschiedenis. Alle verbonden door het typisch Nederlandse verhaal van verdedigen met water. Indringers weren met forten, vestingen, een kasteel en water. Dat was de truc. Kwam de vijand te dichtbij? Dan lieten zij het gebied onderlopen. Te diep om te begaan, te ondiep om te bevaren.
Lees meer

Niet in het riool

Alles wat door de gootsteen of via het toilet wegspoelt, komt in het riool terecht. Zolang dit het afvalwater van afwas, douche of toilet is, is dat prima. Helaas worden ook veel andere zaken weggespoeld zoals (frituur)vet en olie. Het veroorzaakt verstoppingen.
Lees meer

Gezamenlijke boogboring Stedin en Oasen in Gorinchem

De komende jaren versterkt het waterschap de dijk tussen Gorinchem en Waardenburg. Het verleggen van de kabels en leidingen die nu in de dijk liggen, is noodzakelijk om de werkzaamheden aan de dijk uit te kunnen voeren. Tegelijkertijd zorgen Stedin en Oasen er met deze nieuwe aanleg voor dat inwoners van Gorinchem in de toekomst ongestoord gebruik kunnen blijven maken van elektriciteit, gas en drinkwater. Zij doen dit in opdracht van Waterschap Rivierenland.
Lees meer

Audities musical Water en Vuur

Tijdens het 350 jarig jubileum van de Oude Hollandse Waterlinie gaat de musical Water en Vuur op tournee langs verschillende theaters binnen de waterlinie. De audities hiervoor zijn op 13 november 2021. In 2022 wordt gevierd dat de Oude Hollandse Waterlinie 350 jaar geleden het Franse leger stopte. Ook het Rampjaar 1672, waarin ook Engeland, Munster en Keulen binnen vielen, zal landelijk worden herdacht.
Lees meer

Kamsalamanders en kikkers

Tijdens het werk aan de dijkversterking tussen Gorinchem en Waardenburg wordt ook gedacht de amfibieën. Daarom worden er door de GraafReinald alliantie op verschillende plaatsen schermen geplaatst. Deze zijn geplaatst om de trekkende kamsalamanders, kikkers en andere dieren weg te houden van de dijk.
Lees meer