Categorie Waardlanden

Inzameling kerstbomen door Waardlanden

Zaterdag 8 januari konden er op vaste plaatsen in Gorinchem de kerstbomen worden ingeleverd. Deze plaatsen kon men vinden op diverse plekken bij afval containers, zodat er altijd een plek was in de buurt van de inleveraars. Deze keer kreeg men bij inlevering van een boom geen geld (50 eurocent) gegeven, maar een lot waarmee 72 prijzen gewonnen kunnen worden, waaronder een hoofdprijs van €.500,--.
Lees meer

Inzameling kerstbomen door Waardlanden

Voortaan zamelt Waardlanden in de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden de kerstbomen overal op dezelfde manier in: op een inzamelmoment in de buurt en bij de milieustraten. Iedere ingeleverde kerstboom levert een lot op waarmee mooie prijzen te winnen zijn, met een hoofdprijs ter waarde van € 500,--.
Lees meer

Nieuwe borden milieustraten

Op de milieustraten van Reinigingsdienst Waardlanden zijn bij de containers nieuwe borden geplaatst. Met de naam en een pictogram van de afval- of grondstofstroom is het voor bezoekers in één oogopslag duidelijk waar zij materialen in moeten doen. Ook bij de ingang van de milieustraat staat een nieuw bord, met de algemene regels en routering. Zo is een bezoek aan de milieustraat meer dan ooit duurzaam en een kleine moeite.
Lees meer

Hergebruik van spullen

Bent u aan het opruimen en hebt u overtollige spullen? Misschien kunt u een ander blij maken met een tafel, stoel, lamp, kast of fiets. Of bijvoorbeeld boeken, cd's of speelgoed. Denk dan eens aan de kringloopwinkel. Er is er vast eentje bij u in de buurt.
Lees meer