Hoogbegaafd Geluk Café naar LimonadeBrigade– thema: gevoeligheden

Gepubliceerd op 3 maart 2023 om 12:13

Woensdagavond 8 maart 2023 komt Sabine Hessels opnieuw naar de
LimonadeBrigade om ouders/verzorgers van (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen de gelegenheid te geven om elkaar te ontmoeten en samen informatie uit te wisselen. Waar de ene maand vooral het ontmoeten centraal staat, staat deze avond juist een specifiek thema centraal.

Deze avond is dat het thema: ‘gevoeligheden’. Lang niet alle gevoelige kinderen zijn hoogbegaafd, toch zijn veel hoogbegaafde kinderen wel gevoelig. Het ene kind zal het meer laten blijken dan het andere en ieder kind heeft zo zijn/haar eigen manier om hiermee om te gaan.

Deze avond is er ruimte voor vragen als: welke gevoeligheden kom je allemaal tegen bij hoogbegaafde kinderen? Hoe kan je je kind hierbij helpen en hoe ga je er zelf als ouder(s)/verzorger(s) mee om? De avond start met een stukje theorie. Daarnaast is er uiteraard alle ruimte om vragen te stellen, eigen ervaringen te delen en uit te wisselen en naar elkaar te luisteren. Sabine nodigt alle ouders van (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen van harte uit om te komen luisteren en ook om te komen delen. Juist de ervaringen van andere ouders kunnen enorm waardevol zijn. Uiteindelijk willen we allemaal het beste voor ons kind.

Het Hoogbegaafd Geluk Café vindt maandelijks plaats in de bibliotheek aan de Groenmarkt in Gorinchem. Vanaf 19:00 uur zijn ouders welkom en de avond start om om 19:30 uur. Toegang is gratis. Voor de koffie/thee vragen we een kleine bijdrage.

Nieuwsgierig geworden? Je kunt je aanmelden via: hoogbegaafdgeluk@outlook.com. Zo weten we ook direct hoeveel mensen we kunnen verwachten. Sabine ziet uit naar jullie komst deze avond. Meer informatie over het programma vind je op www.limonadebrigade.nl en op de Facebookpagina.