Vreedzame demonstratie voor Palestina trekt door Gorinchem

Gepubliceerd op 7 januari 2024 om 11:22

Op zaterdagmiddag verzamelde een grote groep deelnemers zich voor het stadhuis in Leerdam voor een demonstratiemars georganiseerd door Leerdam4Palestina. Het doel van de bijeenkomst was om steun te betuigen aan de Palestijnen en een vreedzaam protest te houden dat gericht was op het uiten van verontwaardiging over de situatie in Gaza en het streven naar rechtvaardigheid voor de Palestijnse bevolking.

Zo'n 300 deelnemers namen deel aan de mars, waarbij op het Stadhuisplein Palestijnse vlaggen werden uitgereikt aan de demonstranten. De sfeer tijdens de demonstratie was overwegend vreedzaam, met uitzondering van een klein incident waarbij een individu zowel Nederlandse als Israëlische vlaggen toonde. De ordehandhavers van zowel de demonstranten als de politie reageerden kalm en intervenieerden rustig, waardoor de tocht zonder verdere verstoring kon voortgaan.

Met het roepen van bekende leuzen en het geluid van een grote trom trokken de demonstranten de stad in, wat voor omstanders als een onverwachte gebeurtenis werd ervaren. De route van de demonstratie strekte zich uit naar het Piazza Center, nadat eerst door de stad was gewandeld. Bij de demonstratie in Gorinchem waren veel Nederlanders met een migratieachtergrond, maar langs de route waren er ook door diverse Gorkumers in de handen geklapt

video en foto's: GP-TV/GP-buro

Ook Michel de Ruiter volgde de demonstratie en zond enkele door hem gemaakte opnamen naar ons toe die u hieronder kunt bekijken.

foto's: Michiel de Ruiter