Culturele stichtingen en verenigingen voor vijfde schadeperiode gecompenseerd

Gepubliceerd op 16 november 2022 om 10:38

Culturele stichtingen en verenigingen waar de gemeente een subsidierelatie mee heeft, konden voor de vijfde keer subsidie aanvragen ter compensatie van de geleden financiële schade door corona. Het betreft de schadeperiode van 1 januari 2022 tot 1 juli 2022. De compensatie geldt voor lokale culturele activiteiten. De aanvragen kunnen volledig worden gehonoreerd. 

Vijfde schadeperiode

De gemeente wil de lokale culturele infrastructuur ondersteunen, ook in de periode die volgt na de coronacrisis, waarin de culturele stichtingen en verenigingen extra inspanningen moeten verrichten om hun bedrijfsvoering weer op het niveau van voor de coronacrisis te brengen. Hiervoor gebruikt gemeente Gorinchem het geld dat van het Rijk is ontvangen ter ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur.

Een vijfde schadeperiode geeft de culturele instellingen, stichtingen en verenigingen de ruimte en mogelijkheden om weer toekomstbestendig te worden.

Subsidieplafond

Voor de vijfde schadeperiode van 1 januari 2022 tot 1 juli 2022 is een subsidieplafond van € 85.000 vastgesteld. Na beoordeling van de ingediende aanvragen is gebleken dat dit bedrag voldoende is om de schade in de vijfde schadeperiode te kunnen compenseren.  De compensatie voor deze vijfde schadeperiode is de laatste coronacompensatie die wordt toegekend aan culturele stichtingen en verenigingen in Gorinchem. 


«   »