Zonnepanelen nu ook mogelijk op rijks- en gemeentelijke monumenten in Molenlanden

Gepubliceerd op 18 november 2022 om 10:53

Het college van Molenlanden stelde op 3 november nieuw beleid vast voor zonnepanelen op rijks- en gemeentelijke monumenten en in de beschermde stads- en dorpsgezichten Nieuwpoort, Noordeloos en Kinderdijk-Elshout. Met dit nieuwe beleid ontstaat een goede balans tussen de bescherming van het cultureel erfgoed en de invulling van de duurzaamheidsopgave. Dat was de belangrijkste overweging voor het nieuwe beleid.

Van bijna niets naar mogelijkheden

In het vorige beleid waren zonnepanelen uitsluitend toegestaan op een plaats, die niet zichtbaar was vanaf de openbare ruimte. Dit strenge beleid schuurde met de duurzaamheidsopgave en beperkte woningeigenaren in het nemen van energiebesparende maatregelen. Het uitgangspunt voor het nieuwe beleid is: zonnepanelen meer toestaan waar dat kan en blijven uitsluiten waar dat moet.
Het is nu binnen kaders mogelijk om ook zichtbaar vanaf de openbare ruimte zonnepanelen te plaatsen.
Wethouder Johan Quik: ‘Bij de gemeente kwamen steeds meer vragen binnen om zonnepanelen te plaatsen op monumenten en binnen de beschermde gebieden. In de huidige energiecrisis is het plaatsen van zonnepanelen voor veel eigenaren een belangrijk middel om energie te besparen. Met dit beleid komen we tegemoet aan deze vragen zonder dat we de cultuurhistorische waarde uit het oog verliezen.’

Altijd een omgevingsvergunning nodig

Voor aanpassingen aan een monument of binnen een beschermd stad- of dorpsgezicht is altijd een omgevingsvergunning nodig. De kosten hiervoor zijn rond de 1000 euro. Wethouder Jan Lock: ‘Een fors bedrag, zeker omdat in andere omstandigheden het plaatsen van zonnepanelen vergunningvrij kan. Daarom heeft het college besloten de kosten te halveren als er alleen zonnepanelen op een monument of binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht worden geplaatst.’

Advies voor woningeigenaren 

Wethouder Arco Bikker adviseert: ‘Eigenaren die van plan zijn om zonnepanelen op hun monument te leggen of wonen binnen een beschermd stads- en dorpsgezicht adviseren wij om in vooroverleg te gaan. Dat kan door plannen informeel voor te leggen via infobouwzaken@jouwgemeente.nl De gemeente toetst de plannen aan het zonnepanelenbeleid. Eigenaren ontvangen een advies wat zij het beste kunnen doen. Er kan meer, maar er zijn nog wel kaders.’ Het zonnepanelenbeleid staat op www.molenlanden.nl