En nu aan de slag! - Onze belofte voor Gorinchem

Gepubliceerd op 1 april 2023 om 10:03

Collegeprogramma 2022 - 2026

In de zomer van 2022 presenteerden de fracties van Stadsbelang, VVD, ChristenUnie-SGP, Gorcum Actief en SP het coalitieakkoord Voor Gorinchem! Het coalitieakkoord vormt de basis voor het collegeprogramma ‘En nu aan de slag! – Onze belofte voor Gorinchem’. In het collegeprogramma zijn de ambities uit het coalitieakkoord uitgewerkt in acties met een planning voor deze bestuursperiode.

V.l.n.r. burgemeester Reinie Melissant, Eva Dansen, Mark de Boer, Fatih Polatli, Attie Mager, Marjo Molengraaf

Aan de slag gegaan

Het collegeprogramma is opgesteld op basis van de afspraken van het coalitieakkoord. Ook de ervaringen van de afgelopen periode van het college hebben hieraan bijgedragen. Gesprekken met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners in onze stad zijn input geweest voor het programma. Ook konden inwoners aangeven wat zij belangrijk vonden voor het collegeprogramma door deel te nemen aan een peiling van het inwonerspanel (Digipanel).

In de afgelopen maanden is het college al volop aan de slag gegaan met verschillende onderwerpen. Dit vindt u terug in het programma bij de acties die in 2022 zijn gestart.

Perspectiefnota 2024

De financiële effecten van de acties uit het collegeprogramma worden verwerkt in de Perspectiefnota. Bij de behandeling van deze perspectiefnota kan de gemeenteraad een financiële afweging maken. De Perspectiefnota 2024 wordt besproken tijdens de gemeenteraadsvergadering in juni. 


«   »