Gemeenteblad meldt voornemen wegslepen voertuigen

Gepubliceerd op 28 juni 2022 om 13:53

Burgemeester en wethouders van Gorinchem maakt bekend dat zij op grond van artikel 125 van de Gemeentewet en artikel 170, lid 1, van de Wegenverkeerswet voornemens is het volgende 2 voertuigen weg te slepen: Peugot 206 met Frans kenteken BS-009-LL en Volkswagen met Pools kenteken SRC 7YF6.

De Peugeot 206 is geconstateerd op 17 juni 2022 aan de Dokter van Stratenweg te Gorinchem. De Volkswagen is eveneens geconstateerd op 17 juni 2022 aan de Vleeshouwerstraat te Gorinchem. De gemeente Gorinchem is voornemens om de voertuigen weg te slepen op grond van artikel 3.3.2 van de Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Gorinchem. De eigenaars van deze voertuigen konden niet worden achterhaald.

Peugeot

Volkswagen

Zij roepen de eigenaars of kentekenhouders van de voertuigen op deze binnen 14 dagen na publicatie van deze bekendmaking te verwijderen en verwijderd te houden uit de Gemeente Gorinchem. Als deze voertuigen binnen deze periode niet zijn verwijderd, zijn zij voornemens om de overtreding te beëindigen door het toepassen van bestuursdwang. Dit houdt in dat wij het voertuigen – op kosten van de eigenaar – na 14 dagen – zullen (laten) verwijderen. Deze bevoegdheid steunt op artikel 125 van de Gemeentewet. De rechthebbenden van de voertuigen kunnen, na betaling van de kosten verbonden aan het verwijderen en bewaren, het voertuig terugkrijgen. Het kostenbedrag is €260,15 voor het wegslepen en €9,10 per etmaal, ingaande na 24 uur, voor het bewaren. Uw voertuig wordt gesleept naar het terrein van Kooijman Takel en Berging op het adres Laaglandseweg 37, 4214KD in Vuren.


«   »