Nieuwe portefeuilleverdeling college B&W

Gepubliceerd op 1 augustus 2022 om 08:48

De portefeuilleverdeling van het nieuwe college van B&W van Gorinchem is bekend. De wethouders Fatih Polatli(Stadsbelang), Attie Mager (VVD), Marjo Molengraaf (CU-SGP), Mark de Boer (Gorcum Actief) en Eva Dansen (SP) zijn afgelopen week tijdens de raadsvergadering beëdigd door burgemeester Reinie Melissant. Deze week hebben zij in onderling overleg de portefeuilleverdeling vastgesteld.

Voor Gorinchem!

Het coalitieakkoord is een akkoord op hoofdlijnen, waarin ook nieuwe ambities worden geformuleerd. Het is bedoeld als een uitnodiging aan iedereen in onze stad. En aan alle partijen in de gemeenteraad om samen tot het beste voor Gorinchem te komen. Ideeën uit de samenleving krijgen meer ruimte om onderdeel te zijn van het politieke proces. Het college zet in op een meer toegankelijke overheid, dicht bij de inwoner. Het college wil wijkgericht gaan werken, zonder het grote(re) geheel uit het oog te verliezen. Het coalitieakkoord 2022- 2026 Voor Gorinchem! is een uitgestoken hand naar iedereen die mee wil bouwen aan een nog mooier Gorinchem. (meer tekst onder foto)

Portefeuilleverdeling

Op hoofdlijnen ziet de portefeuilleverdeling er als volgt uit. Burgemeester Reinie Melissant heeft naast haar wettelijke taken onder andere integrale veiligheid en regionale samenwerking in haar portefeuille. Leefbaarheid, Wijkgericht werken, Sport en Cultuur vallen onder de verantwoordelijkheid van wethouder Fatih Polatli. Wethouder Attie Mager gaat aan de slag met Stedelijke ontwikkeling, Economie, Onderwijs, Arbeidsmarkt en Toerisme. De onderwerpen Financiën, Mobiliteit, Armoede en Participatiewet neemt wethouder Marjo Molengraaf voor haar rekening. Wethouder Mark de Boer zet zich in voor Duurzaamheid, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Industrie. En wethouder Eva Dansen maakt zich sterk voor Wonen, Wmo, Jeugd en Erfgoed. 

Het college kijkt uit naar een goede samenwerking met de stad en wil samen bouwen aan een nog mooier Gorinchem. 


«   »