Locaties windenergie in Alblasserwaard aan gemeenteraden voorgelegd

Gorinchem/Molenlanden – De colleges van Gorinchem en Molenlanden hebben voorgesteld om locaties S (Gorinchem-Noord) en J (zuidwesten van Molenlanden) aan de provincie voor te dragen voor de realisatie van windenergie in de regio Alblasserwaard. De overige zoeklocaties - K, L2, M en O - vallen af. De gemeenteraden bespreken het voorstel op 27 juni 2024 en nemen besluiten op 9 juli 2024 tijdens gezamenlijke raadsvergaderingen. De uiteindelijke beslissing over het mogelijk maken van windenergie ligt bij provincie Zuid-Holland en wordt eind 2025 genomen. 

Lees meer »

Perspectiefnota gemeente Gorinchem: keuzes maken voor een duurzame toekomst

Het college van gemeente Gorinchem presenteert de Perspectiefnota (PPN) 2025-2028. In de PPN kijkt het college vooruit naar de komende jaren en legt het college keuzes aan de gemeenteraad voor. Dit jaar is het nodig om stevige keuzes te maken vanwege grote financiële uitdagingen. Ondanks deze uitdagingen wil het college blijven investeren in wat de stad uniek maakt en wat nodig is voor een duurzame toekomst. De komende weken vinden gesprekken plaats met de gemeenteraad over de voorgestelde keuzes. 

Lees meer »

Start van maaien bloemrijkgras

Gemeente Gorinchem binnenkort met het maaien van bloemrijkgras. Dit gras staat vooral langs oevers, bermen, natuurgebieden en het buitengebied. We maaien daar één of twee keer per jaar. Zo krijgen de grassen en bloemen de kans te groeien en dat is goed voor insecten zoals bijen en vlinders.

Lees meer »

Stemmen in Gorinchem

Op donderdag 6 juni werden de Europese Parlementsverkiezingen gehouden in de gemeente Gorinchem. Kiezers brachten hun stem uit op de Nederlandse afgevaardigden die Nederland de komende vijf jaar zullen vertegenwoordigen in het Europees Parlement.

Lees meer »

Maak gebruik van Hoog Bezoek

Gorinchem verwelkomt van maandag 1 tot maandag 15 juli een belangrijk evenement. Het kunstwerk 'Stille Strijd' zal dan te zien zijn op het plein voor het gemeentehuis. Er wordt een beroep op je gedaan om deze unieke gelegenheid te benutten om depressie en zelfdoding onder jongeren bespreekbaar te maken..

Lees meer »

Open Dag Elektrische Veerponten

Sinds het begin van dit jaar zijn er twee elektrische veerponten in gebruik op de Riveer-routes rond Gorinchem. Hoewel veel scholieren, werknemers en toeristen er regelmatig gebruik van maken, is het voor velen onbekend hoe uniek deze veerponten zijn. Om dit te veranderen, organiseren de gemeenten Altena, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Riveer op zaterdag 1 juni een open dag. Bezoekers kunnen op die dag op verschillende locaties een exclusief kijkje nemen achter de schermen.

Lees meer »

65-jarig huwelijksjubileum echtpaar Van Eek - Van Alfen

Arie Johannes van Eek - roepnaam Jo (eigenlijk Arie), wordt op 6 oktober 1934 geboren in Rotterdam en bereikt dit jaar dus de respectabele leeftijd van 90 jaar. Als 5-jarige jongen maakt hij het bombardement van Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog van dichtbij mee. Hij groeit op in Rotterdam-Noord in een ondernemersgezin samen met zijn twee zussen en volgt na de lagere school de Ambachtsschool. Op zijn 18de moet hij ‘in dienst’ – toen nog een periode van twee jaar - en belandt zo in Gorinchem, destijds nog een garnizoensstad. Hij is gelegerd in de Citadel op het Kazerneplein. Een van zijn taken is wachtlopen over de stadswallen. En dat blijkt geen straf, want zo leert hij Janny van Alfen kennen die daar wandelt met haar hond. Ze maken regelmatig een praatje, wat verboden is. Als Jo daar op enig moment streng over wordt aangesproken door zijn commandant, neemt de hond het voor hem op.

Lees meer »