Geef uw mening over windmolens in de Alblasserwaard

Gepubliceerd op 18 augustus 2023 om 10:35

In mei 2023 hebben de gemeenteraden van Gorinchem en Molenlanden uitgangspunten vastgesteld voor mogelijke nieuwe locaties voor windenergie in RES-regio Alblasserwaard. Vanaf 17 augustus staat een enquête online waarmee u zich als inwoner kunt uitspreken over de door de raden vastgestelde uitgangspunten. 

Waar kunt u uw mening over geven?

De inbreng van inwoners is voor de windverkenning zeer belangrijk. In de enquête wordt aan u als inwoner van Gorinchem en Molenlanden gevraagd welke uitgangspunten u het belangrijkst vindt voor het vaststellen van nieuwe zoeklocaties voor windenergie in de Alblasserwaard. Denk hierbij aan het belang van een goede landschappelijke inpassing, slimme programmering van het elektriciteitsnet, afstand tot erfgoed en woningen en een minimaal aantal molens per locatie. De uitkomsten van deze enquête vormen een belangrijk onderdeel van het raadsvoorstel wat later dit jaar wordt aangeboden aan de gemeenteraden. In dit raadsvoorstel komen mogelijke zoeklocaties voor windenergie in Gorinchem en Molenlanden te staan. 

Achtergrond verkenningsproces

Sinds het stopzetten van de verkenningen voor windenergie bij zoeklocaties A15 Oost en Avelingen werken beide gemeenten, provincie Zuid-Holland en waterschap Rivierenland samen aan een nieuwe windverkenning. De verkenning moet uitmonden in nieuwe locaties voor windmolens in de Alblasserwaard. Het gaat om 6 tot 10 windmolens verdeeld over enkele geschikte locaties. 

Mening delen?

Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal 10 minuten. Wilt u uw mening delen? Vul dan de vragenlijst in:

De enquête is van donderdag 17 augustus tot en met zondag 10 september te vinden op de websites van beide gemeenten. Panelleden van I&O Research, TIP Molenlanden en de panelleden van digipanel van gemeente Gorinchem, krijgen de enquête automatisch toegezonden.

Spreekuren voor grondeigenaren

Naast de mening van inwoners willen Gorinchem en Molenlanden ook in contact komen met grondeigenaren of initiatiefnemers die mogelijk geïnteresseerd zijn in het realiseren van windenergie (op hun eigen gronden). Immers één van de uitgangspunten is dat we streven naar minimaal 50% lokaal eigendom van windmolens en (financieel) rendement voor omwonenden en de regio.

Op dinsdag 5 en dinsdag 12 september aanstaande zijn grondeigenaren van harte welkom tijdens een van de spreekuren. We gaan graag met u als grondeigenaar of (toekomstige) initiatiefnemer in gesprek over welke ideeën u heeft over windenergie in RES-regio Alblasserwaard. Ook spreken we graag met u onder welke (rand)voorwaarden maximaal lokaal eigenaarschap en optimalisering van regionale opbrengsten mogelijk zijn. Wilt u hierover meepraten, meld u dan aan vóór woensdag 30 augustus 2023 via

Wij nemen na aanmelding contact met u op. De spreekuren vinden overdag plaats op locaties in Gorinchem en Molenlanden op de twee genoemde dinsdagen. Wij hopen u binnenkort te ontmoeten!

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over RES Alblasserwaard en de uitgangspunten voor windenergie op de pagina Regionale Energiestrategie.