Stand van zaken motie "Meer bankjes in de stad"

Gepubliceerd op 14 september 2023 om 12:37

Bron: Raadsinformatiebrief

Op 5 juli 2022 heeft de Gemeenteraad van Gorinchem de motie "Meer bankjes in de stad" aangenomen, ingediend door de Democraten Gorinchem. In deze motie werd het college verzocht om de stad te voorzien van meer zitgelegenheden in de buitenlucht, waarbij gebruik gemaakt zou worden van instellingen zoals scholen, werkvoorzieningsschappen en dagbestedingen om deze zitgelegenheden te realiseren.

Het college wil u graag informeren over de huidige stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van deze motie.

Locaties

Voor de keuze van geschikte locaties zijn potentiële plekken geïdentificeerd en geëvalueerd. Op dit moment wordt deze lijst nog aangevuld met verzoeken uit de wijken. De potentiële locaties worden beoordeeld op verschillende aspecten, waaronder verkeersveiligheid. Het kan dus voorkomen dat sommige verzoeken niet kunnen worden gehonoreerd vanwege ongeschiktheid van de voorgestelde locatie.

Verwacht wordt dat er ongeveer 25 bankjes zullen worden geplaatst, verspreid over Gorinchem. Hiermee wordt aanzienlijk tegemoetgekomen aan de behoefte aan zitgelegenheid in de buitenruimte. Naast elk bankje zal een prullenbak worden geplaatst, waarbij de leging ervan zal worden verzorgd door Waardlanden als onderdeel van hun reguliere route.

Gorinchemse bankjes

De bankjes die worden geplaatst zijn de standaard 'Gorinchemse' bankjes, wat de uniformiteit in uitstraling waarborgt. Daarnaast zijn deze bankjes minder vatbaar voor vandalisme. Hoewel er geen inspraak is in het ontwerp van de bankjes, is er wel ruimte voor discussie en overleg met betrekking tot de locatiekeuze.

Uitvoering en financiën

De eerste bankjes zullen in september worden geplaatst. De overige bankjes worden geïnstalleerd in het vierde kwartaal van 2023 en het eerste kwartaal van 2024. Door de plaatsing van de bankjes over twee boekjaren te spreiden, kunnen de kosten worden gedekt uit de reguliere begrotingsmiddelen.

Communicatie

Er zal een speciaal moment worden georganiseerd om de nieuwe bankjes te onthullen. Alle fracties worden hiervoor uitgenodigd, en de lokale en regionale pers zal op de hoogte worden gesteld om verslag te doen van deze gebeurtenis.