Jong en kanker: dat verandert alles

Gepubliceerd op 2 oktober 2023 om 10:46

Leeftijdsspecifieke zorg nu ook beschikbaar in het Beatrixziekenhuis

Elk jaar horen ongeveer 3.900 jongvolwassenen tussen de 18 en 39 jaar in Nederland dat zij kanker hebben. Deze AYA’s (adolescents & young adults) zijn in de bloei van hun leven en verliezen bij de diagnose vaak de grip op hun leven. Het Beatrixziekenhuis van Rivas Zorggroep biedt deze patiënten vanaf nu leeftijdsspecifieke zorg en ondersteuning die samenhangt met hun medische behandeling. 

Deze AYA-zorg gaat uit van de vraag: ‘Wie ben jij en wat heb je nodig?’ tijdens en ook na kanker. Het AYA-team van het Beatrixziekenhuis bestaat uit zorgprofessionals die specifieke kennis hebben over kanker op jongvolwassen leeftijd

De meerderheid van alle kankerpatiënten is ouder dan 60 jaar, wat maakt dat jongvolwassenen veelal een uitzondering vormen. Jongvolwassenen met kanker kampen met andere vragen dan oudere patiënten, over bijvoorbeeld het afmaken van hun studie, solliciteren, werken, het afsluiten van een hypotheek of het stichten van een gezin. Bovendien blijkt uit onderzoek dat kankercellen zich soms anders kunnen gedragen in een
jongvolwassen lichaam dan in dat van ouderen en kinderen. Ook speelt erfelijke aanleg vaker een rol bij het ontstaan van de kanker. De medische behandeling dient daarom zoveel als mogelijk afgestemd te worden op deze unieke patiëntgroep. AYA-zorg heeft aandacht voor al deze leeftijdsspecifieke zorgbehoeften.

AYA-zorg in het Beatrixziekenhuis

Het AYA-zorgteam van het Beatrixziekenhuis bestaat uit artsen, oncologieverpleegkundigen, een verpleegkundig specialist, fysiotherapeut, psycholoog en geestelijk verzorger. Een van de artsen die deel uitmaakt van dit team is hematoloog Suzanne Last-Koopmans: ‘Dat wij als ziekenhuis nu AYA-zorg leveren is enorm belangrijk. De AYA’s vormen gelukkig een relatief kleine populatie van alle mensen die diagnose van een bepaalde soort kanker krijgen, maar de impact op hun leven is écht anders. Het betreft jonge mensen die in de bloei van hun leven staan en vaak ook aan een ander deel van hun leven gaan beginnen; denk aan een gezin stichten, studeren, op zoek gaan naar een baan, etc. De onzekerheid die bij deze mensen ontstaat op het moment van de diagnose kanker is heel groot. Daarom is het zo belangrijk om deze patiënten te kunnen steunen waar nodig. Dit kan op psychisch vlak zijn, maar ook op het gebied van praktische zaken, maatschappelijke problemen en uiteraard ook fysiek. Als AYA-team kunnen we gerichter en sneller de passende zorg leveren die nodig is.’

AYA Zorgnetwerk

Het AYA-team van het Beatrixziekenhuis werkt samen met Erasmus MC en het UMC Utrecht en is onderdeel van het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk. Binnen dit netwerk worden AYA-zorgverleners ondersteund en geschoold, wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar kanker bij jongvolwassenen en expertise gedeeld. Zo blijft alle kennis en kunde over ‘kanker op AYA-leeftijd’ steeds actueel.

Foto © Maartje Kuperus
Van links naar rechts op de foto: Janneke Tukker-Swijnenburg (programmamanager oncologie en

palliatieve zorg), Mariska Froeling (fysiotherapeut), Jet Hellema (psycholoog), Suzanne Last-
Koopmans (hematoloog), Marieke de Groot-Bakker (oncologieverpleegkundige), Ingeborg Pos-van

der Horst (verpleegkundig consulent Oncologie), Aram van Brussel (oncoloog), Sandra den Besten-
van Herk (verpleegkundig specialist). Niet op de foto, wel in het AYA-team: Ben Oosterom (geestelijk

verzorger)