CDA en Democraten Gorinchem strijden voor behoud tweede fase herinrichting Banneweg

Gepubliceerd op 6 november 2023 om 11:08

Het CDA en Democraten Gorinchem zetten zich gezamenlijk in om de cruciale tweede fase van de herinrichting van de Banneweg te behouden, in tegenstelling tot het voorstel van het college om deze te schrappen. De voorgestelde annulering van deze fase, die het zuidelijke deel vanaf de rotonde bij het stadhuis omvat, heeft als doel financiële middelen vrij te maken.

De herinrichting van de Banneweg is een zorgvuldig voorbereid project, gebaseerd op uitgebreide onderzoeken, burgerparticipatie en zorgvuldige afwegingen om de verkeersveiligheid, oversteekbaarheid en verkeersdoorstroming te verbeteren.

Het college stelt voor om bijna 2 miljoen euro te besparen door deze fase te schrappen en dit bedrag onmiddellijk te besteden aan een verbeterde fietsvoorziening aan de Nieuwe Hoven, een plan dat nog nauwelijks is onderzocht. Het CDA en Democraten Gorinchem begrijpen dit voorstel niet en vinden dat de langdurige problemen met lange wachttijden, verkeersopstoppingen en onveiligheid op de Banneweg eerst moeten worden aangepakt. De situatie op de Banneweg vormt al geruime tijd een groot probleem, waar eindelijk werk van is gemaakt om het op te lossen. Slechts een jaar na de presentatie van het plan stelt het college nu voor uitgerekend de meest cruciale fase te schrappen.