Waterschapsbelasting Rivierenland stijgt in 2024 gemiddeld met circa 25 euro per gezin

Gepubliceerd op 26 november 2023 om 11:40

Bron: Waterschap Rivierenland

Gezinnen met een eigen huis gaan volgend jaar gemiddeld circa 25 euro meer aan waterschapsbelasting betalen. Een alleenstaande huurder gaat gemiddeld ongeveer 14 euro per jaar meer betalen. De verhoging wordt vooral veroorzaakt door maatregelen om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen en de stijgende prijzen. De belastingstijging bij Rivierenland ligt daarmee onder het landelijk gemiddelde van alle waterschappen.

Prijsstijgingen

Net als iedereen in Nederland heeft ook Waterschap Rivierenland te maken met prijsstijgingen op het gebied van elektra, brandstof en grondstoffen.

Complexer

Daarnaast is het werk van het waterschap steeds complexer. Dit komt bijvoorbeeld door extremer weer, hogere eisen aan schoon en voldoende water en de zuivering van rioolwater. Rivierenland moet daarom kostbare maatregelen nemen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Op dit moment is dit in het rivierengebied goed zichtbaar bij de verschillende dijkversterkingsprojecten.

Leefbaar Rivierengebied

‘Het Algemeen bestuur van het waterschap snapt dat in dure tijden het niet leuk is dat de waterschapsbelasting stijgt. Daar zijn wij ons van bewust. We hebben de afgelopen maanden gekeken hoe we een solide begroting kunnen opstellen waarbij de lasten zo eerlijk mogelijk zijn verdeeld. Dat is gelukt. Met de inkomsten uit de waterschapsbelasting kunnen we het rivierengebied nu en in de toekomst veilig, schoon en leefbaar houden.’, zegt Melinda Boons, heemraad bij Waterschap Rivierenland.

Rekenvoorbeelden

In het gebied van Waterschap Rivierenland stijgt de waterschapsbelasting van een alleenstaande huurder met 14 euro tot 203 euro in 2024. Een gezin met een eigen huis met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt in 2024 436 euro en dat is 23 euro meer dan in 2023.  Een gezin met een eigen huis met een WOZ-waarde van 400.000 euro betaalt in 2024 494 euro, 25 euro meer dan in 2023.  

In het gebied van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden bedraagt de aanslag in 2024 voor een gemiddeld gezin met een huurwoning 391 euro. Dit is 22 euro meer dan in 2023. Een gemiddeld gezin met een eigen woning (WOZ-waarde 250.000 euro) betaalt in 2024 515 euro. (Dit is 26 euro meer dan in 2023). Een gemiddeld gezin met een eigen woning (WOZ-waarde 400.000 euro) betaalt in 2024 589 euro. (Dit is 29 euro meer dan in 2023). De aanslag is hoger dan in de rest van het gebied, omdat Waterschap Rivierenland hier ook zorgt voor de polderwegen buiten de bebouwde kom. Buiten de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden wordt het onderhoud aan de wegen uitgevoerd door de gemeenten en worden de kosten gedekt uit gemeentelijke heffingen.

Meer weten?: https://www.waterschaprivierenland.nl/begroting-en-jaarrekening

foto: Waterschap Rivierenland