Nieuwe kinderburgemeester bekend

Gepubliceerd op 13 december 2023 om 07:27

Vanaf 2024 is Guus Verburg de nieuwe kinderburgemeester van Gorinchem. Het is het vierde opeenvolgende jaar dat een kinderburgemeester wordt geïnstalleerd. Guus zit in groep 7 van de Graaf Reinaldschool. Elk jaar kunnen kinderen uit groep 7 via school solliciteren. Drie van hen mogen op gesprek komen bij de burgemeester. Dit jaar was Guus de meest geschikte kandidaat.

Waarom een kinderburgemeester

De gemeente Gorinchem vindt het belangrijk om kinderen en jongeren te betrekken bij de politiek en het bestuur van de stad. Niet alleen leert een kinderburgemeester hoe een gemeente werkt, de gemeente kan ook veel leren van een kinderburgemeester. Door speerpunten te benoemen zet een kinderburgemeester voor een jaar een aantal punten op de agenda die hij of zij belangrijk vindt.

Speerpunten van Guus

Iedereen moet kunnen sporten, vindt Guus. Daarom is het belangrijk om verschillende sporten aan te bieden, voor verschillende doelgroepen. Naast sporten gaat zijn aandacht uit naar het tegengaan van eenzaamheid. Met een “Maatje project” wil hij stimuleren dat jong en oud samen iets gaan doen, bijvoorbeeld sporten of een spelletje spelen. Tenslotte wil Guus een kinderadviesteam opzetten, waarbij elke school een afgevaardigde heeft, die onderwerpen bij Guus kan agenderen.  

Pesten

“Een onderwerp waarvoor altijd aandacht moet zijn, is pesten”, aldus Guus. Hij maakt er geen speciaal speerpunt van, maar wil een positieve rol hebben om pesten tegen te gaan.   

Op 25 januari wordt Guus tijdens de gemeenteraadsvergadering officieel geïnstalleerd. Dan wordt ook officieel afscheid genomen van onze huidige kinderburgemeester Cato de Lange.