Ontwerp Bestemmingsplan Arkelsedijk

Gepubliceerd op 19 januari 2024 om 12:16

De Arkelsedijk in Gorinchem heeft door de jaren heen een belangrijke rol gespeeld in de industriële geschiedenis van de stad. Historisch gezien is de dijk verbonden met de aangrenzende Lingewijk. Om deze historische band nieuw leven in te blazen, wordt momenteel gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw gebied genaamd de Lingeoever. Dit gebied wordt ontworpen als een levendige mix van wonen, werken en recreëren, waarmee het bijdraagt aan de woningbouwopgave van de gemeente.

Op woensdag 17 januari organiseerde de gemeente Gorinchem een inloopbijeenkomst in de Bogerd, gelegen aan de Willem de Vries Robbeweg 100. Het centrale thema van deze bijeenkomst was het ontwerp bestemmingsplan Arkelsedijk.

Tijdens deze bijeenkomst had iedereen de gelegenheid om het plan te bekijken en vragen te stellen aan de betrokken partijen. 

Voor de LingeOever is reeds een stedenbouwkundig plan opgesteld en vastgesteld door het college en de gemeenteraad. Dit plan fungeert als een blauwdruk voor de ontwikkeling en bevat gedetailleerde informatie over de inrichting van de ruimte, waaronder de locatie van woningen, groenvoorzieningen en infrastructuur. Het stedenbouwkundig plan benadrukt de ambitie om van de LingeOever een inclusieve wijk te maken, met diverse typen woningen. Daarnaast wordt ingezet op het creëren van een groene omgeving die bevorderlijk is voor een gezonde levensstijl. Het gebied zal ruimte bieden voor sport, recreatie, horeca, een supermarkt en andere kleine voorzieningen, direct gelegen in het oeverlandschap van de Linge. Kortom, de Lingeoever wordt gepland als een dynamisch en duurzaam gebied dat de historische band tussen de Arkelsedijk en de Lingewijk nieuw leven inblaast en bijdraagt aan de ontwikkeling van Gorinchem als stad.

Meer Informatie

Voor meer informatie over dit ambitieuze project verwijzen wij u graag naar de volgende websites: Lingeoever.nl en Ruimtelijkeplannen.nl.