Aanslagbiljet gemeentelijke belastingen

Gepubliceerd op 26 februari 2024 om 09:52

Eind februari verstuurt de gemeente de belastingaanslagen voor het jaar 2023. Op het aanslagbiljet staan verschillende belastingaanslagen. Welke voor u gelden, ligt aan uw persoonlijke situatie. Het kan gaan om de volgende belastingen:

  • onroerendezaakbelastingen (OZB),
  • afvalstoffenheffing,
  • rioolheffing.

  Op de pagina Belastingen staat meer informatie over OZB, WOZ, hoe u uw taxatieverslag van uw woning kunt inzien en hoe u bezwaar kan maken tegen de WOZ-beschikking of OZB aanslag. Ook vindt u daar formulieren voor het aanvragen van kwijtschelding en om in termijnen te betalen (automatisch incasso). 

  Heeft u vragen over of bezwaar tegen uw WOZ-beschikking? Bel dan met de gemeente via (0183) 659 399.

  Een medewerker neemt dan de aanslag of WOZ-beschikking samen met u door en past die aan als dat kan. Zo hoeft u dan misschien helemaal geen bezwaarschrift te schrijven. Als het nodig is, laat gemeente uw bezwaar toetsen door een onafhankelijke taxateur. Deze beoordeelt uw bezwaren, controleert of hiermee rekening is gehouden en beoordeelt de vastgestelde waarde.

  Als u er samen niet uitkomt, kunt u alsnog een bezwaarschrift indienen.

  Bezwaar maken via No-cure no-pay bedrijven is niet gratis

  Veel bedrijven bieden aan ‘gratis’ bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Dit wordt ‘no-cure no-pay’ genoemd. Als een bezwaarschrift klopt en een bedrijf heeft voor u bezwaar gemaakt, dan moet de gemeente een kostenvergoeding betalen aan dat bedrijf. Op die manier verdient het no-cure-no-pay bedrijf veel geld aan de gemeente. Uiteindelijk betaalt u daar ook aan mee. De gemeente moet deze kostenvergoeding voor de No-cure-no-pay bedrijven ergens van betalen. Wij moeten dan de belastingtarieven verhogen.

  Digitale berichtenbox

  Als u gebruik maakt van de Berichtenbox van MijnOverheid kunt u aangegeven dat u van de gemeente Gorinchem digitale post wil ontvangen. U ontvangt uw aanslagbiljet dan in uw Berichtenbox. Heeft u dit nog niet geregeld en wilt u belastingaanslagen van de gemeente voortaan digitaal ontvangen? Dan kunt u dit regelen via www.mijn.overheid.nl