CDA hamert op draagvlak bij verkrijgen grond voor natuur

Gepubliceerd op 8 maart 2024 om 08:38

In de vergadering van Provinciale Staten van 6 maart werd het voorstel besproken om agrariërs en andere grondeigenaren volledig schadeloos te stellen voor gronden ten behoeve van natuurdoeleinden. Het betreft in Zuid-Holland 7 gebieden waar grond moet worden verworven om natuurgebieden, ook genoemd Natuurnetwerk 

Nederland (NNN), te realiseren. Het CDA heeft met het voorstel ingestemd, ondanks vragen en bedenkingen over het instrumentarium dat wordt ingezet om de benodigde grond te verkrijgen.

Een motie van het CDA met een oproep aan het college van GS om hierbij een zorgvuldig proces te doorlopen en vooral op zelfrealisatie en grondruil in te zetten werd aangenomen. Woordvoerder Tea Both benadrukte dat draagvlak en samenwerking van groot belang is om tot realisatie van NNN
gebieden te komen en dat vrijwilligheid de kans van slagen vergroot.

Tea Both-Verhoeven: “Het CDA hoopt dat de natuuropgave vooral samen met alle betrokkenen in de gebieden wordt ingevuld en dat dit op basis van vrijwilligheid gebeurt. Daarmee moet een procedure van onteigening worden voorkomen.”

eigen foto