Burgemeester slaagt voor HBO diploma verpleegkunde

Gepubliceerd op 17 maart 2024 om 11:11

Burgemeester Reinie Melissant is deze week geslaagd voor het hbo-diploma Verpleegkunde (Bachelor of Nursing). Zij slaagde cum laude en heeft hiermee na een lange zoektocht antwoorden op een belangrijke vraag gevonden. Donderdagavond ontving zij haar diploma.

Melissant, die als burgemeester regelmatig besluiten neemt over crisismaatregelen voor mensen in acute zorgbehoeften, besloot de opleiding te volgen na een aangrijpend gesprek met een vrouw die een dergelijke maatregel onderging. Het persoonlijke contact met deze vrouw inspireerde Melissant om een dieper begrip te ontwikkelen voor de complexiteit van zorgverlening en het belang van adequate training.

Aanleiding was een ontmoeting met een vrouw die van de straat werd gehaald door de politie waar zij getuige van was. Dit was tijdens de Jaarwisseling 2019/2020 toen zij met de politie mee ging om met eigen ogen en oren te zien wat er in haar stad aan de hand was. Na een melding over een vrouw die rond middernacht blootsvoets in pyjama op de Banneweg liep, reed zij er met de politiebus naar toe. De gevaarlijke situatie werd beëindigd door haar plaats te laten nemen in de bus en terug te brengen naar de kliniek waar ze verbleef.

(meer tekst onder foto)

eigen foto

Op de achterbank volgde een gesprek tussen haar en de vrouw. Toen de vrouw hoorde dat zij met de burgemeester in gesprek was stelde zij haar de vraag: "Weet u wel wat u mij aandoet als u een crisismaatregel neemt?"  Het verhaal dat volgende zette de burgemeester aan het denken.

Als burgemeester neemt zij regelmatig een crisismaatregel, een spoedprocedure waarin iemand in een acute crisissituatie verplichte zorg krijgt opgelegd. Iemand is op dat moment een gevaar voor zichzelf of z'n omgeving. Na informatie van een psychiater kan de burgemeester al dan niet een crisismaatregel nemen. Maar wat er daarna gebeurt? En of de maatregel altijd terecht is? Dat wist zij het niet.

Na lang over deze ontmoeting nagedacht te hebben, besloot zij om tijdens haar weekenden en vakanties er tijd aan te besteden met het behalen van een versneld hbo-diploma Verpleegkunde aan de Hogeschool Utrecht. Met vastberadenheid doorliep zij de opleiding, doorstond de stages bij verschillende zorgorganisaties en voltooide zij haar studie met lof. Deze ervaringen hebben haar niet alleen een dieper inzicht gegeven in het zorgproces na een crisismaatregel, maar ook in de kloof tussen gemeentelijke systemen en de dagelijkse realiteit van mensen.

"Door mijn opleiding en stages heb ik een dieper begrip gekregen voor de uitdagingen waarmee mensen in zorgsituaties worden geconfronteerd," verklaart Melissant op haar LinkedIn-pagina. "Dit inzicht stelt me nu in staat om met meer empathie en kennis te handelen bij het nemen van cruciale beslissingen, zoals het opleggen van crisismaatregelen."